Vem har det juridiska ansvaret för vården?

Information behövs eftersom det tycks råda stor okunnighet om patienträttigheter.

Jag läste med intresse Bo Holmbergs debattinlägg (VN 23.8) om icke akut vård, som inte fungerar.

Själv har jag liknande erfarenheter. Det började med en undersökning på Lojo sjukhus, där man konstaterade att mitt knä behöver opereras. Därmed trodde jag att min lagstadgade maximalt sex månaders garantitid börjar löpa. Till min förvåning meddelade sjukhuset efter en tid att inga operationer utförs på många månader. Ingen ägnade tydligen en tanke åt hur många patienters garantitid som överskrids.

För egen del meddelade jag via patientombudsmannen att beslutet är olagligt, och att jag vid behov vidtar rättsliga åtgärder. Snart nog meddelade sjukhuset att vårdansvaret överförs till Pejas sjukhus, för att lagen skall uppfyllas. Jag ringde sjukhuset för att kontrollera var i kön jag befann mig, och för att påminna om att garantitiden tickar. Resultatet blev att man snäste mig rätt i ansiktet med: "här bryter vi mot lagen då vi har behov av det!"

Vilket otroligt uttalande av en statstjänsteman! När har laglydnad blivit behovsberoende? Jag kunde ju inte annat än konstatera att om så sker får vi väl höra domstolens åsikt. Resultatet av kalabaliken blev att jag fick utmärkt vård några veckor innan garantitidens slut.

I Hangö har man ett system där äldre invånare med några års mellanrum kallas in för intervju, man kontrollerar hälsan och andra förhållanden. Detta för att se om staden kan bistå med någon form av stöd. Ett alldeles utmärkt system, tack för det!

Så här i efterskott saknar jag information om patienträttigheter. Alltså: hur, var och av vem får man hjälp när systemet hakar upp sig? Det kunde vara allt skäl att sätta ihop ett ordentligt infopaket. Hemkommunen har ju det slutliga ansvaret för vården. Men vem har det juridiska ansvaret? Är der hemkommunens chefsläkare, hälsovårdsnämnden eller någon annan?

Enligt Holmberg kan hemkommunen som sista utväg vara skyldig att bekosta privat vård eftersom garantitiden är absolut, lagen tillåter ingen överskridning. Att som Holmberg behöva gå till ministerienivå överskrider klart vanliga medborgares förmåga. Information behövs eftersom det tycks råda stor okunnighet om patienträttigheter. I ett rättssamhälle borde man inte behöva möta någon som uppgivet slår ut med händerna eftersom det inte lönar sig att bråka med myndigheterna. De gör ju ändå vad de vill!

Frej Sjöman, Hangö

Mer läsning