Vem går ut med mormor?

Välkommen gäst. Henrik Åström och Carola Wikström är bekanta genom hans regelbundna besök på Villa Charlotta. Bild: Lina Enlund

Äldrevård Insatser för den äldre befolkningen kräver frivilliga. Alla är eniga om att det är viktigt, men få ställer sig till förfogande.

– Sidu hej, Henrik! Kom närmare så jag hör vad du säger! Jodå, vi är gamla bekanta.

Carola Wikström som bor på Villa Charlotta i Sjundeå småpratar ledigt med Henrik Åström. I över fem år har han varje vecka kommit hit för att som frivillig ge dem som bor här något utöver det vanliga.

– Vi har roliga samtal och så kör han olika rutter i omgivningen. Vi tittar på blommor och hus och ibland träffar vi bekanta, säger hon.

Carola Wikström är en av kring sju personer som Åström varje vecka brukar gå ut och gå med – bara vädret tillåter.

– Jag brukar gå en halv timme med varje person, så det blir en hel del motion för mig. Det är slitsamt, jag är väldigt trött när jag kommer hem. Det skulle vara bra att göra det här på två dagar.

Ändå är frivilligarbetet något Åström varmt rekommenderar.

– Det har gett mig mycket meningsfullhet – jag tycker det är en vettig sysselsättning. Det är otroligt vilka historier man får höra bara man först kommer på god fot med dem som bor här. Det går inte att forcera pratet.

Han minns speciellt en äldre herreman som varit solist i en känd dansorkester och kunde en massa finska schlagrar från 1950- och 1960-talen.

– Han kunde hela schlagerrepertoaren, texter och allt, utantill. Jag tycker också mycket om att sjunga, så vi gick och sjöng tillsammans. Det var underbart!

Samarbete kom av sig

Sjundeå kommun har färdigställt en plan för stödjandet av den äldre befolkningen. I den är ett av målen att kommunen ska öka samarbetet med föreningar – och då uttryckligen för att utveckla frivilligverksamheten i kommunen.

– Vi fick upp ett samarbete med bland annat Röda korset för något år sedan då jag besökte föreningarna och frågade om det fanns sådana som var villiga att ställa upp på att till exempel gå ut med äldre. Tyvärr blev det inte något av de tankarna då, eftersom det sammanföll med flyktingströmmarna som började komma. Den lokala Röda kors-avdelningens resurser gick då dit, säger vårdservicechef Cathrinne Wetterstrand.

Nu är målet att återuppta samarbetet med bland annat Röda korset och pensionärsföreningarna på orten.

– Tillsammans med vår utvecklingschef ska jag gå igenom vilka föreningar vi kunde tänkas samarbeta med och sen är det meningen att jag ska kontakta dem.

Välkommen på möte

Sjundeå pensionärer är en av de föreningar som kan komma i fråga när det gäller samarbete med kommunen. Ordförande Marianne Hagström välkomnar Wetterstrand till föreningens möte, men poängterar att frågan inte är helt enkel.

– Principen är bra men hela åldringsvården håller på att rasa samman. Tredje sektorn ska göra mer och mer och ju mer den gör desto mer tvår samhället sina händer. Det är fel att åldringar ska ta hand om andra åldringar. Det gör ju pensionärerna redan, tar hand om sina vänner och grannar, säger Hagström.

– Dessutom gör vi ju redan mycket för pensionärer genom vår verksamhet varje vecka. Vi har dataträff, bingo och så går vi på promenader i ur och skur.

Hon utesluter inte att det kan finnas intresse bland medlemmarna, men tror inte att det är frågan om stora skaror.

– Men kommunen är hjärtligt välkommen att komma och diskutera om det här.

För få för att räcka till

Frågan om frivilligverksamhet har diskuterats bland annat av Sjundeå Lions, där president Antti Henriksson konstaterar att det är en resursfråga.

– Vi har ett fyrtiotal medlemmar men de aktiva är bara kring femton. Vi räcker inte till alla ställen men vi strävar efter att hjälpa äldre och yngre. På jularna besöker vi Villa Charlotta och så har vi hjälpt veteraner att komma till kyrkan, ordnat med taxi och så. Men vi har pratat om att aktivera oss med frivilligarbete, så jag ska ta upp frågan på vårt följande möte. Det är ett mycket viktigt tema.

Röda Korset i Sjundeå har kunskap och erfarenhet av att organisera vänverksamhet, men flyktingkrisen som började märkas hos oss hösten 2015 lade den verksamheten på hyllan.

– Vänverksamhet är ett av målen som är inskrivna i vår verksamhetsplan, så det skulle vara fantastiskt om vi hittade intresserade frivilliga, säger Virpi Lohrum, ordförande för Röda Korsets lokalavdelning i Sjundeå.

Allt kostar inte

Tanken på tätare samarbete med föreningar har skrivits in i planen för stödjande av den äldre befolkningen på initiativ av äldrerådet. Darling Rönnberg, vice ordförande i äldrerådet, anser att planen är viktig med tanke på de äldre i kommunen.

– Det skulle vara viktigt att slutskedet av livet skulle vara så bra som möjligt. I dagens läge har de äldre inget värde alls, om man tänker på politiken. Alla bara pratar om att dra in och spara, säger hon.

Rönnberg har själv arbetat inom äldreomsorgen och vet att det inte alltid är pengar som är det väsentliga när det gäller en god vård.

– Allt kostar inte, mycket handlar om vilja. Det kan handla om att sitta fem minuter hos en åldring och hålla den i handen. Nu är alla dagar lika för de äldre.

Personalen gör sitt bästa

Varken Carola Wikström eller Henrik Åström vill ändå peka finger på personalen.

– Jag är nöjd med personalen, de försöker nog underhålla oss, säger Wikström.

– Det jag har sett av personalen är nog att den är kärleksfull och trevlig, säger Åström.

Han tycker inte heller att man ska fundera på vems ansvar det är att ordna verksamhet, huvudsaken är att man kan hjälpa.

– Det finns ett oändligt behov av insatser av tredje sektorn, det finns behov varje dag. Vi behöver inte konkurrera om hjälpinsatserna. Jag har tänkt att jag skulle vidtala vänner att komma med men jag tror att det här är något som man själv måste komma underfund med.

Åström tycker sig se mycket ensamhet bland de äldre och undrar var alla anhöriga är. På den punkten är Carola Wikström lyckligt lottad, för hon får besök regelbundet.

– De turas om så någon kommer varje dag. Och nog får andra besök också, av syskon, barn och barnbarn.

Vill synliggöra frivilliga

Helena Auvinen, som basar för verksamheten på Villa Charlotta, tror insatser från anhöriga och tredje sektorn kommer att bli allt viktigare.

– Tidigare har det varit ganska osynligt arbete men nu är målet att göra det synligt, säger hon.

Frivilligarbetet kan vara mycket varierande. Man kan gå ut och gå med de äldre, läsa högt ur böcker och tidningar, sjunga eller bara småprata. Man kan också se på tv i rehabiliteringssyfte.

– Då ser man på gamla filmer tillsammans och minns gamla tider.

Ändrad 11.11 kl. 10.53: Carola Wikströms namn rättat

94,4 procent av dem som fyllt 75 år bor hemma i Sjundeå. 11,3 procent av dem som fyllt 75 år och bor hemma har regelbunden hemvård.

År 2015 hade hemvården 88 klienter och gjorde 18 867 besök

5,3 procent av dem som fyllt 75 år och bor hemma får stöd för närståendevård.

I kommunens dagverksamhet deltog 57 klienter år 2015. De gjorde 1 422 besök till verksamheten.

I juni fanns 5 klienter på kommunens bäddavdelning, i fjol var siffran 4.

På Villa Charlotta producerades i fjol 4 445 vårddygn, nästan 400 fler än året innan.

I juni i år hade kommunen 35 klienter som fick mat hem. 32 av dem hade valt kommunens egen matservice, 3 stycken den så kallade Menumat-automaten.

År 2015 levererade kommunen 6 316 måltider till klienter.

26 klienter har tillgång till färdtjänst.

Mer läsning