Vem bestämmer i Hangö?

Stadsfullmäktige fattade beslut om ett hotell, men inte om bostadshotell, inte om hyresbostäder eller privata fritidsbostäder.

Stadsfullmäktige har den högsta makten i beslutsfattandet i staden. Till stadsstyrelsens uppgifter hör att förbereda beslut för stadsfullmäktige och förverkliga besluten. Stadsplanering är en av stadsfullmäktiges mest betydande uppgifter.

Stadsfullmäktige bör veta att detaljplanekartan i planförslaget är en del av detaljplanen. På kartan bör alla planerade byggnader vara utsatta. Deras läge, storlek och användningssyfte måste vara där. Dessutom bör byggnader för uppbevaring på området vara utmärkta på kartan, såsom deras läge och storlek. Dessa uppgifter hittar man inte på kartan till det nya planförslaget.

Planförslaget skall enligt föreskrifterna ställas till ny allmän tillsyn om det gjorts betydande förändringar sedan den senast har varit till officiell tillsyn. Försummelse leder till att planen returneras.

Nu har man nästan gjort mer ändringar än vad som ryms i en plan.

Användningssyftet med tomten på Fabriksudden och byggnadsrätten har ändrats. Havsgatans och Simhusgatans användningsändamål, gatans och gågatans linjer har förändrats och uppmärkning av räddningsväg har tagits bort etcetera.

Stadsfullmäktige fattade beslut om ett hotell, men inte om bostadshotell, inte om hyresbostäder eller privata fritidsbostäder.

Tisdagen den 23 maj fordras av stadsfullmäktige beslut som ändrar planen så att den motsvarar bostädernas användningsändamål. Att bygga mot planeringsbestämmelser är förbjudet, villkorslöst. Hangös egen specialitet är att först bygga och sedan planera. Det är och är emot allt vad planering innebär. Detta borde vara i princip omöjligt i Finland.

Man har skapat ett styrande och övervakande system för att försäkra att byggande alltid förverkligas enligt plan. I kommunen hör detta till markanvändningschefen eller planeraren, byggnadsinspektörerna och miljönämnden, som övervakar byggandet. Närings-, trafik- och miljöcentralen övervakar alla dessa.

Nuvarande stadsfullmäktige kan nu visa vad den går för. Den har ännu möjlighet att visa vem som är beslutsfattare nummer ett i stadens planering. Är det stadsfullmäktige eller någon annan?

Rolf Nyström Hangö

Mer läsning