Vd-byte och expansion i Sandö

Erfarna krafter. Roger Nordlund har gett över vd-rollen till Mikko Lahti. Bild: Christoffer Holm

Från den första september lotsas Hangöföretaget Sandö Betong av en ny vd. Dessutom växer företaget snabbare än någonsin och planerar stora investeringar.

Med både en lokal byggboom och en nationell ekonomi i uppsving har det varit goda tider för företaget Sandö Betong de senaste åren. Företaget står på flera ben i byggbranschen, men den dominerande verksamheten är betongelement. Just nu utgår man från att göra alla tiders ökning av omsättningen, på uppemot 20 procent.

– Innan depressionen på 90-talet hade vi samma fart, men inte med samma bredd. Nu är vi inne i en likadan boom igen, säger Roger Nordlund, ägare och långvarig vd för företaget.

Ny erfaren vd

Mitt i de goda tiderna har Nordlund dock valt att stiga åt sidan. Från och med september har tidigare produktionschefen Mikko Lahti tagit över vd-rollen.

Nordlund ser tidpunkten som lämplig. Företaget är stabilt och står inför en ny expansionsfas.

– Och småningom måste man ju börja ta det lugnare, säger Nordlund skämtsamt.

Nordlund fortsätter som majoritetsaktieägare men tar också in nya ägare i företaget, bland andra Lahti. Dessutom tar han nu rollen som styrelseordförande. Beslutet har vuxit fram under de senaste åren, och att söka en ny vd internt blev ganska snabbt klart.

Lahti har redan tio års erfarenhet av företaget och har koll på det mesta i den dagliga verksamheten.

– Det borde förstås vara lite enklare att börja då det är goda tider, men visst är det stora stövlar att stiga in i, säger Lahti.

Lahti ser också ett stort stöd i personalen, många har varit företaget trogna i tiotals år och kunnandet är stort.

– Och nu har vi stora projekt och planer på gång, mycket att avgöra.

Koverhar mycket viktigt

En del är redan på gång, bland annat i Koverhar rullar Sandö Betongs fordon dagligen.

– Koverhar har varit en stor sak för oss. Där har vi anlagt planerna för gasrören och nu gör vi grusbäddarna som rören förvaras på. De är enkla konstruktioner men det blir ganska mycket jobb då de totalt handlar om närmare 25 kilometer, säger Nordlund.

Nordlund räknar med att projektet sysselsätter 1-2 år framåt, och har även för Hangös del en stor tilltro till Koverhar på lång sikt. Just nu gläder han sig för gasrören, som även gav Sandö Betong mera arbete än tänkt då Hangö fick flera gasrör att lagra.

– Vi arbetade med det här även då den första gasledningen byggdes. Nu blev projektet dock mycket större. Först handlade det om åtta hektar, sedan blev det fem hektar till.

Investeringar behövs

Utöver Koverhar har Sandö Betong rott iland projekt bland annat på Fabriksudden och i Yttre hamnen de senaste åren.

För att fortsätta framgångarna vill man även investera. Det handlar bland annat om att utvidga vid gamla Raseborgs tegel nära Ekenäs där Sandö Betong har ett verksamhetsställe via dotterbolaget Rasmin, tidigare Raseborgs tegel. Det är där man ser den största potentialen att växa på elementsidan.

– Fastigheten är fem gånger större där än här i Sandö. Men det är en mångmiljonsatsning, säger Nordlund.

Just nu har man också lämnat in ansökningar om miljölov för att bryta mera stenmaterial vid Rasmins stenbrott i Leksvall, uppemot 150 000 ton per år.

– Det är mycket viktigt för oss, annars kan vi inte investera. Där vill vi också göra stora investeringar i moderna anläggningar, säger Nordlund.

Stabilt och säkert

Investeringarna blir en stor fråga för Lahti som ny vd.

– Förutsättningarna finns särskilt nu då marknaden drar så kraftigt, säger han.

Enligt Lahti har Sandö Betong just nu en sällan skådad trygghet i branschen. En orderingång och buffert på tre månader brukar vara det vanliga.

– Nu har vi redan arbete fram till nästa sommar.

Investeringar behövs utan tvekan om man vill fortsätta växa. Just nu har företaget så många och stora projekt på gång att det inte finns utrymme för nya.

– I och med Koverhar har vi haft hela maskinparken sysselsatt, men det har räckt till. Det största problemet är att vi inte hittar arbetskraft, säger Nordlund.

Enligt honom skulle Sandö Betong behöva öka personalen med runt tio personer, bland annat gjutare och timmermän behövs.

Alltid Hangö troget

Trots att Sandö Betong gärna arbetar med projekt på hemmaplan utgör andra marknader ändå majoriteten av verksamheten, och byggandet i Hangö är alltid mycket fluktuerande.

– Det gick många år som det inte byggdes ett enda höghus i Hangö. Större delen av vår omsättning kommer alltid från projekt i huvudstadsregionen. Då vi byggde ut i början av 2000-talet tänkte jag att om vi ska överleva här måste vi ha 70 procent av omsättningen från annat håll, och så är det ungefär i dag, säger Nordlund.

Att man i alla fall lyckats även på hemmaplan, handlar helt enkelt om att man kan göra uppgiften bättre och förmånligare.

– Vi har alltid en liten hemmafördel i och med närheten då det handlar om tunga produkter och stora massor sten, säger Nordlund och får medhåll av Lahti.

– Samtidigt har vi ett bra läge då det gäller huvudstadsregionen.

Det har gjort att Sandö Betong trots sin tillväxt förblivit Hangö troget.

– I något skede skulle man ju ha kunnat flytta produktionen, men det har alltid känts bra att bo och verka på samma ställe, säger Nordlund.

Fascinerande historia

Sedan tidigt 2000-tal har flera moderniseringar och utvidgningar avlöst varandra. I början av 2000-talet utvidgades fabriken i Sandö, 2007 köptes dotterbolaget Rasmin och några år senare byggdes en betongstation även hos dotterbolaget. Det senaste året har betongstationen i Sandö renoverats fullständigt.

Allt har vuxit stabilt sedan Nordlunds far inledde verksamheten med grushantering och köpte en första Ford-lastbil år 1956.

– Jag har varit med sedan barnsben och det har alltid kommit naturligt. Det har alltid varit det jag vill göra, säger Nordlund om sin egen bana.

1971 grundades nuvarande Sandö Betong och därifrån har dagens företag vuxit.

– Då vi började laga betong släpade vi hit en gammal betongstation från Sverige. Det var ganska simpla grejer, men hela 18 år använde vi den innan vi byggde en ny 1989.

I dag har Sandö Betong runt 50 anställda och en årlig omsättning på drygt 10 miljoner euro.

Startade inom grushantering redan 1956.

Grundat som Sandö Betong 1971.

Expanderade med en utvidgning av fabriken i Sandö i början av 2000-talet.

Köpte tidigare Raseborgs tegel, nuvarande Rasmin, 2007.

Kort därefter byggdes en betongstation hos Rasmin.

I fjol renoverades betongstationen i Sandö.

Verkar i dag i Sandö, Leksvall och vid gamla Raseborgs tegel utanför Horsbäck.

Omsättning: Drygt 10 miljoner euro.

Anställda: Runt 50 plus inhyrd arbetskraft.

Mer läsning