Vattnet i Lappböle måste kokas

Vattnet i Lappböle vattenandelslags hushållsvatten innehåller koliforma bakterier. Vattnet ska kokas före användning.