Vattenverket kvar vid Pehr Sommars gata tills vidare

Det kommunala vattenverket Raseborgs Vatten får tills vidare fortsätta sin verksamhet i depån vid Pehr Sommars gata i Ekenäs.

Tekniska nämnden i Raseborg har beslutat att Raseborgs Vattens depåverksamhet kan fortsätta vid Pehr Sommars gata 8 som man från vattenverkets sida önskat – tills vidare. Om, eller när, en aktiv utveckling av området kommer i gång kan beslutet omprövas.

Nämnden konstaterade på sitt möte i tisdags att staden i enlighet med sin fastighetsstrategi nämligen har för avsikt att avyttra Pehr Sommars gata 8.

– Området är attraktivt, det är i teorin till och med möjligt att bygga en stormarknad på tomten. Planändring krävs förstås, men då den är gjord kan tomten sättas till försäljning, säger tekniska nämndens ordförande Werner Orre, SFP.

Mer läsning