Vattenverket investerar mindre då staden vill ha mer pengar

Mikael Borgman, ordförande för direktionen för Raseborgs Vatten, säger att direktionens utgångspunkt är att inte ta lån för investeringar bara för att staden vill ha mer pengar av vattenverket. Bild: VN-arkiv/Wilhelm Lindgren

Raseborgs Vatten kan inte investera i den takt och omfattning som man planerat. Orsaken är att Raseborgs stad vill ha nästan en miljon av det kommunala affärsverkets inkomster nästa år. – Vår utgångspunkt är att vi inte tar lån för investeringar, därför minskar investeringsbudgeten, säger vattenverkets direktionsordförande Mikael Borgman.

– Jag är besviken, ja hela Raseborgs Vattens direktion är nog besviken. En sjättedel av våra inkomster, en av sex miljoner euro, går direkt till staden, säger ordförande för direktionen för Raseborgs...