Vattentornet i Kyrkslätt rivs

Bild: VN-arkiv

Vattentornet i Kyrkslätts centrum har i bärkraftsundersökningar visat sig vara i så dåligt skick att det ska rivas. I stället bygger man ett nytt.

Vattentornet blev klart år 1973 och i bärkraftsundersökningen som nyligen blev klar konstaterades att bärkraften är så dålig att man omedelbart måste göra något.

Direktionen för vattenverket beslöt i onsdags att tornet ska rivas.

Kyrkslätts vattenverk har redan vidtagit åtgärder för att tömma vattentornet och sedan riva det. Planeringen av det nya vattentornet skall inledas senare i år.

I konditionsbedömningen ingick också ett reparationsförslag. Vattenverket har ändå bedömt att det inte lönar sig att reparera tornet på grund av att det i det långa loppet inte märkbart förlänger vattentornets livslängd, och direktionen går alltså på samma linje.

Vattentornet genomgick en stor reparation år 2001. Vattentornet i Kyrkslätt är relativt litet. Det ryms 1 000 kubikmeter vatten i det.

Till exempel i Sandkulla i Vanda byggs just nu ett nytt vattentorn som rymmer 8 000 kubikmeter. Vattentornet i Sandkulla kostar ungefär 11 miljoner euro.

I Kyrkslätt finns ett vattentorn i centrum och ett i Veikkola. Dessutom finns en rätt ny vattenbehållare i Jorvas. I den kan man förvara 1 500 kubikmeter vatten.

Vattnet till Kyrkslätt kommer från Meiko sjö och dessutom från Helsingfors miljötjänsters vattennät i Esbo.

Vattentornet i Kyrkslätt är byggt av element och är 21 meter högt. På liknande sätt har det byggts otaliga vattentorn i Finland.