Vattenskadefrågan långt ifrån avgjord

Midsommarens oväder gjorde stor skada i Ekenäs. Bild: Privat

I Västra Nyland (10.8) fanns ett stort upplagt reportage om den vattenskada som drabbade oss och familjen Wikström som en följd av skyfallet den 26 juni.

Det viktiga i sammanhanget är att flera tiotals hushåll i Ekenäs i större eller mindre grad har drabbats av samma skyfall, med olika omfattande skador. I artikeln har direktören för affärsverket Raseborgs Vatten intervjuats och fastighetsägarens ansvar betonats. Det är här främst fråga om ett hus som uppfördes 1970.

Läs också: Midsommarens oväder ledde till kloakvatten i källaren i Ekenäs – vems är ansvaret?

Från bolagets sida påstås att staden först varnat byggaren för de strikta bestämmelserna i fråga om avfallsrörens läge, men sedan tillåtit bygge av konstruktioner som inte passar ihop med stadens rör, och låtit fastighetsägaren (och framtida fastighetsägare helt ovetande om detta) ta risken för översvämning.

Påståendet väcker förvåning och bestrids. Inget sådant meddelande har getts och inga anteckningar om den eventuella bristen finns på byggnadslovet. Vi utgår från att vattenverket och staden inte längre agerar lika ansvarslöst! I och för sig är stadens rörkonstruktion på detta ställe av senare datum, det vill säga från 1975, med upprepade förnyelser på 2000-talet.

Samtidigt har ifrågavarande försäkringsbolag vid godkännande av försäkringsavtal, utan desto vidare frågor, beviljat full försäkring. Men detta försäkringsbolag har åtminstone i en del fall senare förvägrat ersättning när skadan uppkommit. Noteras kan ändå att somliga fastighetsägare har beviljats försäkringsersättning på grund av liknande skada, men såvitt vi vet, av ett annat försäkringsbolag. Det är förstås helt klart att fastigheterna är olika, skadorna olika, försäkringsvillkoren olika och försäkringsbolagens ståndpunkter olika.

Vi beklagar att man vid genomläsning av tidningens reportage får bilden att saken är klar. Men frågan är långt ifrån avgjord.

Peter och Margita Wilkman Ekenäs