Vattenrör läckte i Kyrkslätt

En läcka orsakade ett kort avbrott i vattendistributionen i Kyrkslätts centrum på måndagen.

Ett vattenrör sprang läck i korsningen av Kungsvägen och Kaplansstigen i Kyrkslätts centrum på måndagen. Läckan påverkade vattendistributionen på centrumområdet i ungefär en timme. Felet lokaliserades och det skadade röret stängdes av med ventiler. Under eftermiddagen påverkar felet fastigheterna vid Kungsvägen.