Vattennätet kräver många investeringar nästa år

Nytt vatten. Radhuslängan vid Kabelvägen hör till de hushåll som ska få kommunalt vatten nästa år. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Sjundeå vattenförsörjningsverk behöver höja sin krisberedskap. Det är en av de mindre av de föreslagna investeringarna för verket nästa år.

Sjundeå kommun har i dagens läge ingen plats där kommuninvånarna kan få vatten ifall det blir avbrott i vattendistributionen. Tekniska nämnden i Sjundeå föreslår därför att 30 000 euro reserveras i budgeten för nästa år för att åtgärda problemet. För summan kan man skaffa en flyttbar 1 000 liters vattenbehållare, som kunde föras till det område som drabbas av vattenavbrott.

Samtidigt skulle man också bygga en pumpstation vid Tjusträsk som räddningsverket kunde använda för att släcka bränder med i stället för vattenledningsvatten. Säkerheten i vattendistributionen förbättras då vattennätet inte belastas av förbrukningen av stora vattenmängder åt gången.

Nästa år vill vattenförsörjningsverket också fortsätta installationen av fjärrläsbara vattenmätare. Totalt behövs 1 300 stycken, av vilka en del redan har skaffats och installerats i år. 50 000 euro per år förelås för de kommande två åren.

Det främsta syftet med att installera fjärrläsbara vattenmätare är att göra faktureringen exaktare och rättvisare. Tekniska nämnden räknar med att kommunen nu mister inkomster för 80 000 kubikmeter vatten om året. Det kan motsvara så mycket som 400 000 euro, enligt beräkningar som kommunen gjort.

Ny vattenledning byggs nästa år

I förslaget för vattenförsörjningsverkets investeringar för nästa år är den största anslutningen av bostadsområdet i Pickala till det kommunala nätet. 800 000 euro viks för projektet som nästan har planerats klart. I somras ordnades en informationskväll om planerna för invånarna, som var missnöjda med placeringen av en pumpstation i Pickala.

– Vi har ändrat planerna enligt diskussionerna. Pumpstationen är flyttad. Vi räknar med att planeringen blir klar under hösten så att vi kan upphandla projektet vid årsskiftet, säger byggchef Ilmari Viljanen.

Efter nästa år slutar Prysmians fabrik att leverera vatten till husbolagen vid Kabelvägen och Bergbacken. För projektet reserverades 600 000 euro redan i årets budget, men av den summan har bara planeringskostnader förverkligats. Största delen av summan flyttas till nästa år.

Totalt föreslår tekniska nämnden i Sjundeå investeringar för nästan en och en halv miljon nästa år.