Vattenkväll ordnas i Ingå

Diskussion. I slutet av oktober ordnas en diskussionskväll om hur vattendragen mår i Ingå. Bild: Västra Nylands vatten och miljö

Hur mår vattendragen i Ingå? Det är det övergripande temat för en diskussionskväll, där föreningen Västra Nylands vatten och miljö redogör för en förfrågan som gjordes i sommar, och berättar om skötseln av vattendrag.

Målet med tillställningen är att främja att det uppstår nätverk mellan aktörer längs vattendragen. Behovet av fungerande nätverk växer. De problem som påverkar vattendragens tillstånd och de utmaningar som följer av klimatförändringen är komplicerade och kräver sakkunskap av många olika slag, och en ny typ av samarbete mellan dem som arbetar praktiskt och forskare. Planering som görs i samarbete ökar effektiviteten av åtgärder inom vattenvårdsprojekten.

Under den tvåspråkiga tillställningen har deltagarna också möjlighet att berätta om önskemål och oro som kring den vattenlevande naturen och kustobjekten i Ingå. Den insamlade informationen utnyttjas då åtgärdsprogram utarbetas för skötseln av kommunens vattendrag.

Tillställningen ordnas i Merituulen koulu den 24 oktober med kaffeservering klockan 17.30. Programmet börjar klockan 18 Arrangörer är Västra Nylands vatten och miljö, Ingå kommun och projektet Verkostoilla tehoa vesien hoitoon.

Mer läsning