Vattenförsörjning förbättras

Tekniska nämnden i Hangö såg under sitt senaste möte över vilka byggarbeten som måste göras inom vatten- och avloppstekniken. Vid Tegelbruksvägen fortsätter arbetet med att installera ett dagvatten under gatans cykel- och gångväg. Samtidigt vill man förnya ett rör på en 100 meters sträcka mellan Ankargatan och Skepparegatan, vilket kommer att innebära extra grävkostnader. De kan dock täckas av pengar som blev över då Kapellhamnsvägen förbättrades. Också vid Leja Roos väg finns behov av en ny dagvattenanslutning. Man utreder nu vad det kostar att sammankoppla det med ett på Brunnsgatan.

Mer läsning