Vattenägare satte stopp för farled

Det blir ingen ny farled i yttre skärgården mellan Ingå och Raseborg. Ägare i Busö vattenområde satte stopp för projektet.

En av ägarna till Busö vattenområde har kontaktat Trafikverket och protesterat mot planen att märka ut en ny farled i yttre skärgården.

– Det är problem med en vattenägare som har en negativ inställning till projektet. Det är inte ett så viktigt projekt för oss att vi börjar driva igenom det med våld, säger Simo Kerkelä, chef för farledsenheten vid Trafikverket.

– Vi tar tillbaka vår ansökan till Regionförvaltningsverket.

Enligt vattenägaren hade den nya farleden, som skulle märkas ut i yttre skärgården mellan Lappvik och Ingå, ha varit en katastrof för Busö vattenområde. Området korsas redan av sex farleder och den sjunde hade helt förstört möjligheterna till fiske, säger ägaren.

Mer läsning