Vatten översvämmade torget i Ingå

Översvämning. Vattenläckan på fredagen fyllde parkeringen i Ingå centrum med vatten.Bild: Bengt Jansén

Två vattenrör sprang läck i Ingå på fredagen och lördagen. Under reparationsarbetena sprack också ett dagvattenrör, och olja upptäcktes i röret.