Vatten läckte in i skolpaviljongerna

Läckage. Vatten har runnit in på två ställen i de tillfälliga skolpaviljongerna i Sjundeå. Bild: Lina Enlund

Vatten har läckt in i två klassrum i skolpaviljongerna i Sjundeå. Enligt leverantören beror det på att byggnaderna rör på sig då marken ger efter.

Läckagen har enligt paviljongleverantören M-Partners åtgärdats genom att spänna åt skyddsplåtarna vid de ställen där det läckt.

– Takläckage förekommer på grund av att grunden rör på sig precis efter installation samt i samband med att jordmånen fryser till is och smälter, säger M-Partners vd Mika Koski i ett skriftligt svar till kommunen.

Koski säger också att markens rörlighet även kommer att inverka på dörrarna, som måste justeras då låsen reagerar så lätt på rörelser i byggnaden.

Takläckagen har inte förorsakat några skador på konstruktionerna, eftersom modulerna är konstruerade så att vattnet rinner in i byggnaden i stället för att sugas upp av väggmaterialet.

Går igenom bristerna

På måndag ska kommunen ha ett möte med leverantören för att gå igenom alla brister som upptäckts i paviljongerna. Förutom vattenläckagen måste en ytterdörr bytas ut, eftersom den öppnas åt fel håll så att den blockerar rullstolsrampen in till paviljongen.

– I de låga paviljongerna är det också problem med belysningen, och avbrytarna lossnar från väggen. Det fattas också ljuddämpande skivor, säger byggchef Mira Saarentaus.

Föräldrar till barn i förskolan har också varit irriterade på att det saknas torkmöjligheter för barnens utekläder. Anskaffningen av torkskåp är på kommunens ansvar, inte leverantörens, och enligt Saarentaus är de redan köpta.

– En installatör går till paviljongen i dag för att se hur vi kan installera skåpen, säger hon.

Förbättringskrav

En grupp föräldrar till barn i förskolan har lämnat in en namnlista med krav på att förskolans lokaliteter förbättras när det gäller förvaring och torkning av kläder och skor. Enligt föräldrarna finns det på tok för få klädkrokar i paviljongen, och de är på för hög höjd för förskolebarn.

Enligt texten på namnlistan är föräldrarna besvikna över att kommunen inte har ordnat med de här sakerna i god tid eftersom man varit medveten om flytten och behoven redan länge.

– Jag fick knappt tjugo namn på två dagar men jag vet att fler hade velat skriva under, säger Hanna-Mari Kallio som tog initiativet.

Enligt texten på namnlistan är föräldrarna besvikna över att kommunen inte har ordnat med de här sakerna i god tid eftersom man varit medveten om flytten och behoven redan länge.

– Jag gjorde en namnlista för att jag fick beskedet att det över huvud taget inte är planerat att komma några torkskåp dit. Men nu vet vi att det kommer, det är jättefint! säger Kallio.

Sjundeås tekniska direktör Markus Moisio beklagar att torkskåpen inte har installerats tidigare.

– Tidtabellen har varit så spänd att vi har missat där. Vi har inte hunnit med helt enkelt, säger han.

Texten uppdaterad 23.10 kl. 11.29 med kommentar av Hanna-Mari Kallio