Vätskebrist, brutna ben och krossade kinder – värmeböljan belastar sjukvården på olika sätt

Hettan kan leda till symtom som svindel, huvudvärk, trötthet, hjärtklappning och illamående. Bild: Sofie Fogde/SPT

Hettan bidrar till långa köer vid akutmottagningarna. – Det är fortfarande rusning. Det har lättat lite efter veckoslutet, men vi tror att det blir stockning igen under det kommande veckoslutet, säger Maaret Castrén, verksamhetschef vid HUS Akut.

Den långvariga hettan bidrar till att allt fler uppsöker sjukvård. Det rapporterar bland annat Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS), Vasa centralsjukhus och Åbo universitets centralsjukhus....