Våta byggmaterial största boven i inomhusluftsdramat

Halvfullt. Det fanns gott om tomma stolar under inomhusluftsinfot. Bild: Mira Strandberg

Oväntat få Sjundeåbor kom på infokvällen om inomhusluften i kommunens byggnader.

Festsalen i Aleksis Kiven koulu var bara halvfylld under kvällen då tjänstemännen och de förtroendevalda förberett sig på folkstorm. Bland deltagarna fanns iögonenfallande många förtroendevalda och kommunalvalskandidater.

Efter en kort inledning gav Sjundeås tekniska direktör Markus Moisio ordet till Juhani Pirinen från konsultföretaget FCG. Pirinen har omfattande erfarenhet av att arbeta med problem i anslutning till inomhusluften. Största delen av problemen beror på byggnadernas ålder och de byggnadstekniska lösningar som använts på 1960- och 1970-talen.

– En byggnads teoretiska livstid är 35 år, efter det borde den totalsaneras för att fungera i 35 år igen. Men det har vi i Finland saligen glömt bort, och alla reparationer har skjutits upp så byggnaderna blivit upp till 60 år. Medelåldern för skolor i Finland är 50 år och för daghem 40 år, sade Pirinen.

Väta under byggtiden

Enligt Pirinen har forskning visat att det är 2,6 gånger billigare att reparera hus innan skadorna blir omfattande.

– Problemet är att många av problemen ligger under ytan, så de är svåra att se. Och de är dyra att reparera.

En mamma i publiken ställde frågan hur det kan komma sig att det finns problem i en skola som är byggd för bara elva år sedan, som nya delen i Aleksis Kiven koulu.

– Vi har försökt analysera problemen och den enda orsaken vi kan komma på är att byggnadsmaterialen måste ha blivit våta redan i byggnadsskedet. Det är ett av de största problemen på byggarbetsplatser numera. Det plus att man inte låter betongen torka ordentligt utan lägger plastmattor på våt betong, vilket leder till att de skadas, sade Pirinen.

Element kan skickas tillbaka

På en publikfråga om det lönar sig för kommunen att äga eller leasa så kallade elementskolor svarade han:

– Det är en fråga som det definitivt lönar sig att tänka noga på. Fördelen med elementskolorna är att om det förekommer problem med inomhusluften så kan man skicka dem tillbaka.

Den 8 maj hålls ett seminarium som är gemensamt för gamla och nya fullmäktige. Där startar arbetet med att uppdatera kommunens strategi. Frågor som behandlas är befolkningsutveckling, ekonomiska utsikter, markanvändning och så vidare. Utifrån diskussionerna ska en enhetlig syn på kommunens behov av fastigheter formas.

Ett uttalat mål är att få ersättande lokaler för skoleleverna innan höstterminen kör i gång.

Kommunen äger 17 byggnader. Bara sju av dem skulle enligt reparationsplaner sluka 2,3 miljoner på tio år i underhållskostnader.

Kommunen äger drygt 18 000 kvadratmeter fastigheter. I 67 procent av dem finns det problem med inomhusluften. 30 procent av de hyrda eller leasade fastigheterna har problem med inomhusluften.

60 procent av alla fastigheter där kommunen har verksamhet har problem med inomhusluften

Mer läsning