Västra Nylands sång- och musikförbund

Bild:

Västra Nylands sång- och musikförbund VNSMF är ett lokalförbund under Finlands svenska sång- och musikförbund, grundat 1918 som en del av Västnyländska ungdomsringen.

VNSMF har som uppgift att stöda de lokala körerna ekonomiskt och konstnärligt. VNSMF samalar också sångare från körerna till en förbundskör, för att t.ex framföra musikaliska verk som kräver en större grupp sångare, och också göra gemensamma turnéer.

Körfakta

Förbundets namn: Västra Nylands sång- och musikförbund

Hemort: Raseborg

Typ av körer: Damkörer, manskörer och blandade körer

Antal medlemmar: 9 medlemskörer

När grundades förbundet? 1918

Kontaktuppgifter: Ordförande Börje Broberg, brunos@minmail.fi, 044 5410 679

Till 100-årsjubileet gav förbundet ut historiken "Så vilja vi sjunga vid blommande lind", skriven av Bo Wessman.