Västra Nylands landskapsmuseum får större ansvar – två personer anställs

Västra Nylands landskapsmuseum blir ett regionalt ansvarsmuseum år 2020. Utnämningen möjliggör nyanställningar.

– Det här är mycket positivt. Utnämningen är betydelsefull för Raseborgs stad och Västra Nylands landskapsmuseum. Den kräver mera resurser och innebär också ökat ansvar, säger museichef Dan Lindholm.

Tidigare har museets ansvar varit att främja museiverksamheten och kulturmiljöerna. Nu kommer ansvaret också att täcka det arkeologiska kulturarvet.

Statsandelarna ökar, och det betyder ekonomiska verkningar.

– Vi kommer att anställa en arkeolog och en person inom byggnadsvård. Rekryteringen startar så småningom, säger Dan Lindholm.

De regionala ansvarsmuseerna ersätter de nuvarande landskapsmuseerna.

Trettioen museer har utsetts till regionala ansvarsmuseer. I Nyland delar fyra museer på uppgiften: Helsingfors stadsmuseum, Helsingfors konstmuseum, Borgå museum och Västra Nylands landskapsmuseum.

Västra Nylands landskapsmuseums verksamhetsområde är Hangö, Raseborg, Lojo, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Vichtis och Högfors.

Uppgiften som regionalt ansvarsmuseum träder i kraft den 1 januari 2020, samtidigt med den reviderade museilagen.

Raseborgs stadsstyrelse beslutade den 27 maj 2019 att Västra Nylands landskapsmuseum från och med 2020 heter Västra Nylands museum.