Västra hamnen är klar - den nya bilvägen är öppen

Invigning. Anders Ahlvik (vd Hangö hamn) , Mikko Lahti (Sandö Betong), Björn Peltonen (Hangö hamn) och Roger Nordlund (Sandö Betong) öppnade den nya bilvägen till Smörmagasinet i Hangö på torsdagen. Bild: Lina Enlund

Det omfattande arbetet med att utvidga Västra hamnen i Hangö är klart och den förnyade vägen till Smörmagasinet är öppen. Projektet startade 2008 och prislappen är 8 miljoner euro.

På torsdagen öppnades den nya bilvägen och den nya gång- och cykelvägen längs havet till Smörmagasinet. Det projekt, som skulle utvidga Västra hamnen, fick sin start år 2008. I dag, 12 år senare, är p...