Västnylänningarna röstade flitigt på förhand

Förhandsröstningen i riksdagsvalet inleddes onsdagen den 3 april. Bild: SPT/Ari Sundberg

Lojoborna var de ivrigaste förhandsväljarna i Västnyland. Där röstade 36 procent av de röstberättigade på förhand.

Förhandsröstningen i riksdagsvalet avslutades på tisdagskvällen, och klockan 21 hade 1 534 642 finländare redan röstat i valet. Det framgår av Justitieministeriets informations- och resultattjänst.

Således har 36,1 procent av de röstberättigade i Finland röstat i riksdagsvalet. 4 255 464 finländare har rätt att rösta i årets riksdagsval, enligt Justitieministeriet.

I Västnyland var valdeltagandet på förhand större i år än för fyra år sedan. I Lojo har 36 procent röstat på förhand, för fyra år sedan gjorde 30,4 procent det. Nästflitigast röstade man i Ingå, där har 33 procent redan röstat (29,9 år 2015). I Hangö och Raseborg röstade 29,6 procent på förhand, motsvarande siffror för fyra år sedan var 27,1 och 25,7. I Sjundeå röstade 29,3 procent på förhand (28,0 2015) och i Kyrkslätt 28,8 procent mot 27,0 procent för fyra år sedan.

Förhandsröstningen i Finland började den 3 april. Riksdagsvalets egentliga valdag är den 14 april.

Så många har förhandsröstat

Helsingfors valkrets: 171 211 väljare (35,0 procent).

Nylands valkrets: 231 080 väljare (31,2 procent).

Egentliga Finlands valkrets: 140 942 (37,5 procent).

Satakunta valkrets: 70 934 väljare (40,6 procent).

Landskapet Ålands valkrets (alla förhandsröster syns inte i Justitieministeriets datasystem): 3 051 väljare (14,4 procent).

Tavastlands valkrets: 106 296 väljare (36,1 procent).

Birkalands valkrets: 159 766 väljare (39,5 procent).

Sydöstra Finlands valkrets: 132 613 väljare (36,7 procent).

Savolax-Karelens valkrets: 121 044 väljare (36,8 procent).

Vasa valkrets: 119 556 väljare (35,5 procent).

Mellersta Finlands valkrets: 80 210 väljare (36,9 procent).

Uleåborgs valkrets: 135 357 väljare (36,7 procent).

Lapplands valkrets: 62 582 väljare (43,9 procent).

Källa: Justitieministeriets informations- och resultattjänst (klockan 21 på tisdagen).