Västnylänningar befordrades och erhöll hederstecken

Med anledning av försvarets fanfest har republikens president befordrat generalitetet, försvarsförvaltningen och officerare i reserven. Dessutom har riddarordnarnas hederstecken delats ut. Nedan listas de västnylänningar som har befordrats eller erhållit hederstecken.

Befordringar i försvarsförvaltningen:

Till kapten:

Premiärlöjtnant Matias Eugen Öblom (Nylands brigad).

Till kaptenlöjtnant:

Premiärlöjtnant Harri Olavi Paukku (Nylands brigad).

Premiärlöjtnant Taneli Antero Murtomäki (Kustbrigaden).

Premiärlöjtnant Markku Juhani Sipilä (Kustbrigaden).

Till premiärlöjtnant:

Löjtnant Matti Juhani Komi (Nylands brigad).

Löjtnant Jusa Petteri Väistö (Kustbrigaden).

Följande personer vid försvarsförvaltningen befordras i reserven:

Till premiärlöjtnant:

Löjtnant Kari Juhani Laaksonen (Kustbrigaden).

Löjtnant Toni Eero Laihio (Kustbrigaden).

Löjtnant Pyry Juho Samuel (Kustbrigaden).

Till löjtnant:

Fänrik Niko Christian Korhonen (Kustbrigaden).

Befordringar av officerare i reserven:

Till major:

Heikki Fredrik Lahdensuo (Kyrkslätt).

Till kapten:

Sakari Matias Paavali Lauriala (Kyrkslätt).

Juha Pekka Malinen (Kyrkslätt).

Till kaptenlöjtnant:

Sami Olavi Rantanen (Kyrkslätt).

Till premiärlöjtnant:

Martti Heikki Jalava (Raseborg).

Tomi Sakari Tahvonen (Raseborg).

Till löjtnant:

Kristian Valdemar Saarikorpi (Raseborg).

Kimmo Kalle Qvist (Hangö).

Janne Markus Ilvespakka (Kyrkslätt).

Jani Kalevi Rolig (Kyrkslätt).

Joni Petteri Pennola (Sjundeå).

Till löjtnant (marinen):

Jaakko Julius Karki (Kyrkslätt).

Finlands Vita Ros och Finlands Lejons orden:

Riddartecknet av Finlands Lejons orden

Kari Pekka Korhonen (Kyrkslätt).

Teemu Iisakki Kujanpää (Kyrkslätt).

Jussi Petteri Mankinen (Kyrkslätt)

Mika Ilmari Nylander (Kyrkslätt)

Mikael Semi Sorvari (Kyrkslätt).

Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros orden

Erik Johannes Mäntyala (Hangö).

Förtjänstkorset av Finlands Lejons orden

Ulla-Maria Kivijärvi (Kyrkslätt).

Medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros orden

Taru Johanna Riihimäki (Kyrkslätt).

Medalj av I klass av Finlands Vita Ros orden

Tanja Maria Himmelroos (Raseborg).

Tarja Helena Keitaanpää (Kyrkslätt).

Juho Kustaa Metsola (Kyrkslätt).

Mer läsning