Västnyländska vägar blir utan pengar

Uselt. Många vägar i Västnyland är i dåligt skick. Ändå planerar NTM-centralen nästan inga vägförbättringar i väst. Bild: VN-arkiv/Johanna Lemström

Inga vägförbättringsprojekt är inplanerade väster om Sjundeå under de kommande fyra åren. NTM-centralen hänvisar till resursbrist.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har gjort upp en plan för väghållningen på sitt område under åren 2019–2022. Av de projekt som NTM-centralen listar ligger inte ett enda väster om Sjundeå.

– Vi har brist på resurser i vår verksamhet. Vi har väldigt få möjligheter att göra nya investeringar som till exempel gång- och cykelvägar, säger Tuovi Päiviö, direktör för trafik och infrastruktur på NTM-centralen.

Planen omfattar mindre vägförbättringsprojekt som genomförs med finansiering av NTM-centralen. I huvudstadsregionen är fler projekt inprickade, vilket delvis beror på att kommunerna själva bidrar med pengar för väghållningen.

– I Helsingforsregionen har staten och kommunerna ett avtal om markanvändning, boende och trafik, som innebär att städerna också investerar i vägprojekt. Därför är det lite annorlunda där.

Finns mera behov än så

Projekten som nu är listade är satta i prioritetsordning enligt hur akut behovet är. Till exempel när det gäller broreparationer är det brons ålder och skick som avgör när det är dags för en grundlig renovering. I Västnyland är det bara landsvägsbron längs östra Kungsvägen i Böle i Sjundeå och bron över Pikkarainenån i Veikkola som ska repareras.

Det enda regelrätta vägförbättringsprojektet är Lappersvägen från Sjundeå kyrkby till Virkby. Därutöver ska ramperna från stamväg 51 till Kyrkslätt få trafikljus och Sunnanvikkorsningen förbättras. En gång- och cykelväg längs Sjundeåvägen, mellan västra Kungsvägen och Vargsvängen, ska byggas för att förbättra trafiksäkerheten för skolelever.

Men också de planer som nu är inprickade är beroende av pengar.

– Om vår finansiering de kommande åren ligger på samma nivå som de senaste åren är det här de projekt som vi kan genomföra. Vi vet att behoven är mycket större än så här. Om vi får tilläggsfinansiering kan vi utöka projekten.

Ingå frågar invånarna

Listan är inte helt absolut. Väghållningsplanen har skickats till kommunerna, som ska ge sina utlåtanden inom oktober.

– Vi ber alla kommuner om kommentarer, och uppdaterar planen årligen, säger Päiviö.

I Ingå har kommunen valt att involvera sina invånare i processen för att få mera kött på benen för sitt utlåtande. Därför är tanken att inom kort öppna en webbenkät om vägnätet, där alla invånare får ge sina synpunkter på vägnätets skick.

– Vi tänkte att alla skulle få kommentera eftersom vägnätet är så stort. Om bara tjänstemän skulle gå igenom det skulle kanske något viktigt fattas, säger tf planläggningschef Marja Kuisma.

Enkäten genomförs bara i elektronisk form, eftersom det är fråga om en geodatabaserad enkät.

– Om någon behöver hjälp att fylla i enkäten kan man komma till kommungården och jag kan hjälpa till, säger Kuisma.

Enkäten öppnas så fort som möjligt.

I Raseborg ska tekniska nämnden ha ärendet på sitt möte på tisdag. Tekniska direktören Jan Gröndahl säger att läget är mycket tråkigt.

– Det är ingen bra utsikt alls att vi inte är med i prioriteringarna. Vi kommer att föra fram vår behovslista i samband med vårt utlåtande, säger han.

NTM-centralens ansvar

9 100 kilometer landsväg.

7 200 kilometer asfalterade vägar.

1 900 kilometer grusväg.

1 100 kilometer gång- och cykelvägar.

Cirka 3 000 broar.

Vägbelysning på en sträcka på 2 400 kilometer.

60 000 trafikmärken.

11 500 busshållplatser och 1 850 busskurer.

140 rast- och parkeringsplatser.