Västnyländska städer och kommuner får bidrag för att aktivera skolelever

Nytta för pengarna. Raseborg, Sjundeå och Kyrkslätt får statsunderstöd för projektet Skolan i rörelse. Bild: Lina Enlund

Raseborgs stad, Sjundeå kommun och Kyrkslätts stad får statsunderstöd på sammanlagt 135 000 euro för Skolan i rörelse-projektet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat statsunderstöd till Skolan i rörelse-projektet i grundskolorna i Raseborg, Sjundeå och Kyrkslätt.

Raseborgs stad får 75 000 euro, Sjundeå kommun 20 000 euro och Kyrkslätts stad 40 000 euro.

Med Skolan i rörelse-programmets utvecklingsbidrag understöder man kommuner och utbildningsanordnare i att uppnå Skolan i rörelse-programmets mål och genomföra aktiviteterna i grundskolor och på andra stadiet.

Målet med Skolan i rörelse-projektet är aktiva och trivsamma skoldagar. Målsättningen är att varje grundskoleelev ska röra på sig minst en timme om dagen.

Varje skola kan genomföra skoldagen i rörelse på sitt eget sätt. Fokus i genomförandet ligger på elevernas delaktighet, att främja inlärningen och att eleverna ska röra på sig mera och sitta mindre.

Mer läsning