Västnyländska kommuner oroar sig för svenskan i hälsovårdsreformen: "Det blir för snäv representation"

Svenskan och små kommuner riskerar att hamna i skymundan i det nyaste försöket att få till stånd en social- och hälsovårdsreform. Styrgruppen ser inte ut att få en västnyländsk representant.

Det verkar inte bli någon västnyländsk representant i den styrgrupp för social- och hälsovårdsreformen som tillsattes i fredags. Hela västra Nylands intressen bevakas i stället av en representant från...