Västnyländska kobbar verkar vara rätt beskattade

Höjs. Skatteförvaltningen har meddelat att man höjer skatterna för fastigheter i Åbolands yttre skärgård. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

2017 drabbades den åländska skärgården av chockhöjningar av fastighetsskatten och i år stod Åboland i turen att hamna i Skatteförvaltningens nålsöga. I Västnyland har stickprov inte visat på felaktig beskattning.

Skatteförvaltningens korrigering av felaktiga uppgifter av beskattningen av skärgårdsfastigheter i Åboland har oroat fastighetsägare i den västnyländska skärgården – ska chockhöjningar ske även här?...