Västnyländska kammarkören

Bild: Privat

Västnyländska kammarkören grundades söndagen den 9 september 1973 på ett möte på Socis i Karis.

På det mötet enades man om att kören skulle heta Västnyländska kammarkören och till körens dirigenter valdes Noomi Elfving, Harry Dahlström och Gunilla Josefsson som sedan ledde kören ända fram t.o.m. våren 1988. Sedan 2014 leds kören av Niels Burgmann.

Kören har alltid velat satsa på kvalitet och vi har en mycket blandad repertoar som består av såväl sakral som profan musik allt från traditionell körmusik, folkvisor, visor, gospel, julmusik till stora verk med orkester.

Flera större körverk har framförts genom åren, t.ex Vivaldis "Gloria", Bachs "Juloratoriet", Brahms "Zigeunerlieder", John Rutters "Gloria" och Mozarts "Requiem".

Körfakta

Hemort: Raseborg

Typ av kör: Blandad kör

Antal medlemmar: 30

När grundades kören? 1973

Kontaktuppgifter: Webbplats

Facebooksida

Kören har turnerat såväl i hemlandet som utomlands. Sverige, Danmark, Tyskland, Norge, Irland och Ungern är länder som besökts.

1978 spelade kören in sin första skiva "Den rikaste stunden" med musik av Selim Segerstam och Sigurd Snåre. 1980 utkom julskivan "Den signade dag" och 2009 skivan "Skärgårdsglimtar".

Körens medlemmar är i dag från Ekenäs, Karis, Pojo och Ingå det vill säga. så gott som hela Västnyland.