Västnylands vägar kan inte vänta längre

Bild: Lina Enlund

Mer trafik till Hangö hamn är ytterligare ett argument för att västnyländska trafikprojekt ska få statlig finansiering.