Västnyland vill ha konkreta besked om kustbanans framtid

Kommunerna i Västra Nyland är bekymrade över kustbanans framtid. Henrik Wickström (SFP) efterlyser tydliga planer för kustbanan och hoppas att kommunikationsministeriet kommer att diskutera banans framtid med de västnyländska kommunerna.

– Jag hoppas att regeringen kommer att ta ställning till vidareutvecklingen av kustbanan. Den nya regeringen har ännu inte berättat hur den kommer att närma sig utvecklingen av banan, säger Henrik Wickström, som är kommunstyrelseordförande i Ingå.

Raseborgs kommunstyrelseordförande Anders Walls önskar också konkreta planer för kustbanans framtid. Det är 15 000 människor som dagligen reser till huvudstadsregionen från Västra Nyland för att arbeta, så smidiga tågförbindelser är mycket viktiga för regionen.

– Tjänstemän föreslog kustbanan som snabb tågförbindelse till Åbo på 2010-talet. Nu hoppas kommunerna i Västra Nyland att de planerna utforskas som ett alternativ till det så kallade entimmeståget till Åbo, säger Walls.

Marginell skillnad i restid

Det är väldigt liten skillnad i resetid mellan det så kallade entimmeståget till Åbo via Lojo och den nuvarande kustbanan. Den beräknade resetiden för entimmeståget till Åbo är cirka 1 timme 27 minuter, har riksdagsledamot Anders Adlercreutz tidigare berättat. Han har fått uppgifterna från VR. Enligt Adlercreutz kan den verkliga resetiden vara ännu längre.

– Att bygga en ny bana är mycket oekologiskt och ger en marginalt liten skillnad i resetid. Å andra sidan är koldioxidavtrycket för byggandet av det nya spåret mycket stort, så projektets miljövänlighet måste beaktas kritiskt, säger Mika Nummenpalo, ordförande för Salon Kasvuinfra ry.

Enligt honom har faktainformation om effekterna av den nya tågbanan bidragit till oro bland både politiker och skattebetalare i Salo, och de hoppas att den fortsatta utvecklingen av kustbanan kommer att utforskas. I en onlineundersökning utförd av Q-tutkimus är majoriteten av Saloborna emot den tågsträckningen till Åbo via Lojo. Däremot understöder 69 procent en utveckling av kustbanan.

Mer läsning