Västnyland största förloraren

Den åldersgrupp som antagligen förlorar mest i regionen är barn och unga i Västnyland, då resurser flyttas från utbildning och omsorg till hälsovården.

Regeringens förslag till den nya social- och hälsovårdsreformen är för Nylands del en katastrof. Inom Nyland kommer det att ske uppsägningar på över tusen anställda inom vården. I och med nedskärningar riskerar den förebyggande vården att bortprioriteras, vilket påverkar de unga mest.

Värst ser det ut för Västnylands del. Västra Nylands välfärdsområde kommer förlora ungefär 46 miljoner euro i och med vårdreformen. Detta leder till katastrofala följder för en vård som redan nu är otillräcklig. Dessutom blev Västra Nyland ansvarig för att stödja utvecklingen av den svenska vården. Det betyder att regionen fick ett stort ansvar, men betydligt mindre finansiering.

Den åldersgrupp som antagligen förlorar mest i regionen är barn och unga i Västnyland, då resurser flyttas från utbildning och omsorg till hälsovården, och hälsovården kommer inte att ha kapacitet till förebyggande vård i samma utsträckning som förut.

SU i Nyland kräver att reformen förändras så att den inte påverkar Västyland lika katastrofalt. Vi vill också att det i fortsättningen investeras i den förebyggande vården. Barn och unga ska inte behöva lida på de äldres bekostnad!

Ina Mickos, kretsordförande, Svensk Ungdom i Nyland