Västnyland stannar upp, skolorna stänger

Stängt. Simhallen i Ekenäs har stängt. Onödig vistelse på allmänna platser har förbjudits av regeringen, liksom sammankomster med mer än tio personer. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

De västnyländska kommunerna och städerna har vidtagit en rad åtgärder för att bromsa spridningen av coronaviruset. Från och med onsdag skärps läget ytterligare då skolorna stängs. Det beslöt regeringen i går. I dag ska riksdagen besluta om beredskapslagen införs, vilket ytterligare skärper läget.

Stora delar av den kommunala verksamheten i regionen har redan inskränkts eller lagts på is på grund av coronaviruset. På onsdag avbryts undervisningen vid universitet, yrkeshögskolor, yrkesskolor, gymnasier och grundskolor fram till den 13 april. Studentskrivningarna genomförs, men enligt tidigarelagd tidtabell.

Daghem hålls öppna endast för barn till föräldrar som jobbar inom social- och hälsovård, logistik och handel. Detsamma gäller för barn i årskurserna 1–3. Barn i behov av speciellt stöd omfattas också av denna regel.

Det beskedet gav regeringen i går.

Redan tidigare under gårdagen gav undervisningschefen för Raseborgs svenska skolor, Elisabet Ehrstedt, besked om att stadens gymnasier inför distansundervisning från och med i dag tisdag. Men det gäller nu alltså även övrig undervisning från och med onsdag.

Restriktioner sedan tidigare

I Raseborg har stadens personal fått instruktioner om att deltagande i seminarier och utbildningar inte rekommenderas – om de ens ordnas. Stora möten och utbildningar flyttas framåt. Om möjligt, hålls möten på distans.

Hangö stadsfullmäktige skulle ha mötts i kväll, men mötet ställdes in redan i söndags. Det meddelade ordförande Jouko Kavander, SDP. Nytt datum meddelas senare. Stadens kanslichef Lasse Tallqvist berättar att stadens strategiseminarium som skulle ha hållits i dag likaså har ställts in. Hangös grundtrygghetsnämnd skulle ha mötts i går, men ställde in.

– Vad gäller nämndernas möten är det respektive nämnds ordförande som fattar beslut om huruvida nämnden ska sammanträda efter diskussion med ledande tjänstemän. En möjlighet kan vara att hålla elektroniska möten på distans. Det utreds, säger Tallqvist.

Liknande svar kommer från Raseborg. Revisionsnämndens möte i kväll hålls inte. Hur och om stadsfullmäktiges möte hålls den 6 april är oklart.

I Ingå jobbar tjänstemännen på en lösning som skulle göra det möjligt att hålla möten på distans.

– Det är inte färdigt ännu men vi försöker skapa tekniska lösningar för att hålla mötena ändå. Vi försöker upprätthålla alla samhällsfunktioner som det går, så det skapar tilltro till att läget är under kontroll, säger kommundirektör Robert Nyman.

Också i Sjundeå är ärendet under beredning.

– Vi utreder frågan som bäst, vi måste också prata med beslutsfattarna. Jag tänker att vi kunde hålla de möten som är inprickade den här veckan och sedan se hur läget utvecklas. Men nästa fullmäktigemöte infaller säkert under den värsta tiden för viruset, säger Sjundeås kommundirektör Juha-Pekka Isotupa.

Fritiden påverkas

Också den kommunala ungdomsverksamheten har påverkats. I Hangö är både Hyllis och Lappviks ungdomsgård stängda.

Också i Raseborg och Ingå är ungdomsgårdarna stängda. Ungdomslokalen Walkers i Sjundeå höll öppet ännu förra veckan, men lär stänga nu.

Simhallarna i såväl Ekenäs som Kyrkslätt, liksom i Salo, har stängt. Bollhallar, skolornas gympasalar, kommunala gym eller andra idrottsutrymmen har stängts över hela linjen i hela regionen. I Hangö är idrottsutrymmena stängda, detsamma gäller i Raseborg.

I Ingå avslutades all fritidsverksamhet som kommunen ordnat, eller som ordnats i kommunens utrymmen, redan från och med förra veckans fredag. Regeringen meddelade i går dessutom att all undervisning vid medborgarinstitut och liknande avbryts samt att bibliotek och museer stängs i hela landet.

Sjundeå kommun har redan tidigare fattat beslut om att alla kommunala kulturtjänster avbryts tills vidare. Alla kommunala evenemang och sammankomster har annullerats. Även i Hangö är kulturväsendets evenemang avbokade, liksom veterandagens fest den 27 april.

Mer läsning