Västnyland i glada färger

Välkommen. Den här kartan publicerades i en västnyländsk turistbroschyr år 1952. Bild: Okänd

"Den lilla omvägen som ger den stora upplevelsen". Sloganen ingick i den västnyländska turistguiden årgång 1952.

Guide för Västnyland som utkom under olympiaåret är en liten 20-sidig broschyr med information om regionen och dess kommuner. Innehållet är på svenska med ett sammandrag på engelska.

Broschyren gavs ut med stöd av tio städer och kommuner. Texten skrevs av dåvarande VN-redaktören Henrik Cederlöf, medan Erik Lannert stod för teckningarna. Lannert var teckningslärare och han jobbade även som redaktionssekreterare och senare annonschef på VN. De båda männen är nu framlidna.

Mycket tyder på att det är Lannert som utformade broschyrens utvikningsbara karta – den som återges i dagens VN – men saken har inte gått att slå fast med säkerhet. Lannerts dotter Yrsa Lannert som tittat på den stora illustrationen säger att stilen inte riktigt känns som pappans.

Porkala vit zon

Kartan återger i alla händelser många fina detaljer. Notera till exempel flottans segelfartyg Suomen Joutsen i Lappvik.

Den sovjetiska marinbasen är endast en vit zon i öst – men rätt vita områden tycks också Lojo köping och Bjärnå vara, i motsats till de mer tvåspråkiga Finby och Kimito i väst som framställs på gul botten.

Kartan användes senare på pärmen till Hembygdsbok för Västnyland som gavs ut av Ekenäs Tryckeris förlag år 1955, på initiativ av Västra Nylands lärarförening.