Västnyland har ungefär sex vargar

Dryg handfull. I Västnyland finns uppskattningsvis sex vargar fördelade på två flockar. Bild: Petri Timonen/Luke

Naturresursinstitutet Lukes prognos visar att det finns upp till 311 vargar i Finland. Enligt Viltcentralens prognos, baserad på iakttagelser, finns det ungefär sex vargar i Västnyland fördelade på två flockar.

I torsdags presenterade Naturresursinstitutet Luke ett nytt sätt att uppskatta antalet vargar i landet. Den första körningen visar att det med 90 procents sannolikhet finns mellan 228 och 311 vargar i landet och att de flesta av dem finns i västra Finland. Hela sju av tio vargar finns i västra Finland.

Det är ungefär 50 procent mer än i mars, och förklaras främst med de valpar som föddes i våras. Valparna utgör ungefär halva vargbeståndet.

Inga valpar i Västnyland?

Enligt Viltcentralens nyländska jaktchef Visa Eronen, som har nationellt expertansvar för beskattning av stora rovdjurs- och sälstammar och dispenser för fåglar, är det svårt att säga säkert hur populationen utvecklats i Västnyland.

– På basis av iakttagelser verkar det så att inga vargvalpar föddes i Västnyland i våras.

Den slutsatsen drar han utifrån att inga säkra valpobservationer gjorts eller rapporterats in till Lukes rovdjursobservationssystem Tassu.

– Observationsläget tyder på att den flock som har sitt revir på gränsen mellan Bjärnå och Tenala består av minst tre individer och att den så kallade Snappertunaflocken består av ungefär lika många, eller två till tre vargar.

Lukes har också ett prognosverktyg som simulerar hur vargarna rör sig. I dag finns alla elva sändarförsedda vargar i östra Finland, trots att sju av tio vargar finns i västra Finland.

Så följs vargbeståndet upp

Vargbeståndet mäts i mars, när antalet individer är som lägst. Beräkningen baserar sig på spår, observationer och signaler från vargar som försetts med sändare. Dessutom dna-analyseras vargavföring för att följa hur enskilda individer rör sig. Den här uppskattningen brukar presenteras i juni.

Den prognos som presenterades i torsdags baserar sig på uppskattningen som görs i mars. Med datorns hjälp har forskarna simulerat hur flockar och ensamma vargar kommer att röra sig och få valpar.

I framtiden hoppas forskarna att prognosen automatiskt ska kunna uppdateras efter varje observation.