Västnyland följer regiontrenden

Regionerna är försiktigt optimistiska. Näringslivet i Västnyland investerar för tillväxt.

De ekonomiska regionerna börjar se ljus i tunneln, men förväntningarna är fortfarande försiktiga. Den slutsatsen drar Arbets- och näringsministeriet i sin färska översikt över regionernas utvecklingsutsikter. Men långtidsarbetslösheten är ett växande problem, i bara 18 av fastlandets 67 ekonomiska regioner väntar man sig att arbetslösheten minskar fram till hösten.

I Helsingfors regionkommun dit Kyrkslätt, Sjundeå och Lojo hör tror man att näringslivet och företagen mår bättre om ett år. Det är framför allt servicesektorn och byggandet som växer, däremot är utvecklingen svagare inom handeln och industrin. Också turismen, restaurangverksamheten och informations- och kommunikationssektorn hör till tillväxtmotorerna.

Signalerna är ändå motstridiga. Handeln går bakåt, men samtidigt byggs det handelskomplex som aldrig förr. Just nu väntar 200 000 kvadratmeter försäljningsutrymme på att bli färdigt i huvudstadsregionen, och när projekten i Kivistö i Vanda och komplexet Tripla i Böle blir färdiga står ytterligare 100 000 kvadratmeter till handelns förfogande.

Raseborgs regionkommun består av Hangö, Raseborg och Ingå. Här tror man att både näringslivsaktiviteten och arbetslösheten är oförändrade under de närmaste månaderna.

Regionutredningen uppfattar logistikklustret som bygger på Hangö hamn som en viktig utvecklingsresurs. Den blir bara starkare när Koverhar tas i bruk.

Hamnar finns inte bara i Hangö. Avena sände nyss i väg den första spannmålslasten från lagringshallarna som byggdes i hamnen i Joddböle i Ingå i fjol. Avena söker också nya marknader i Sverige för oljepresseriet Mildola i Kantvik i Kyrkslätt.

Men fortfarande bygger näringslivet starkt på industrin, år 2013 var industrin den största sysselsättaren inom den privata sektorn.

Företagsverkligheten i Västnyland svarar rätt bra mot trenderna i regionrapporten.

Fermions trettiomiljonerssatsning i Hangö och Sappis uppdatering av en pappersmaskin i Gerknäs hör till de stora industriinvesteringarna i Nyland. Hjultillverkaren Mannerin Konepaja i Hangö satsar 700 000 euro på en ny automationslinje för att kunna sänka kostnaderna. Fibertarmstillverkaren Visko Teepak i Hangö visar upp sina nya produkter på Europas största köttindustrimässa i Frankfurt.

Traditionell industri ser nu möjligheter att bädda för ny tillväxt. Det är goda nyheter, som motvikt till nedskärningarna bland annat inom Fiskars verktygstillverkning.

Regionens positiva balans när det gäller nya företag – i fjol grundades 240 företag medan 118 lade ned verksamheten – ger också möjlighet till dynamisk samverkan mellan stora och små aktörer.

Att inte bara sälja produkter utan helheter som innefattar planering, know-how, service och underhåll av produkten under hela dess livscykel är en växande trend inom tillverkningsindustrin.

Det anrika metallföretaget Tammet i Ekenäs har strukturerat om sin verksamhet i den riktningen. Man skräddarsyr produkterna enligt kundens behov, marknadsför dem visuellt och åskådligt, och gör ett servicekontrakt som innebär att tillverkaren tar hand om och ser över produkterna när de inte är i användning.

Biltillverkaren Sisu i Karis följer en liknande modell, konsultverksamhet inriktad på andra fordonstillverkare kommer i år att stå för nästan hälften av omsättningen.

Förändringsvilja och beredskap att identifiera nya trender och se nya behov hos kunderna är nyckelfaktorer om företagen vill klara sig på en marknad som hela tiden utvecklas. De här västnyländska företagen verkar ha känt vartåt vinden blåser.

John-Erik Jansén Ledarskribent