Västnyland borde 
vara tillväxtregion

Bild: VN-ARKIV

De västnyländska kommunerna tappar invånare, trots att de kunde höra till dem som växer. Trakten erbjuder utmärkta boendemiljöer.

Det är inga upplyftande siffror som Västnyland visar i den kartläggning av befolkningsutvecklingen i kustkommunerna, som Hufvudstadsbladet presenterade i helgen.Granskningen som gäller invånarantalet...