"Västnyland behöver så många riksdagsledamöter som möjligt" – åtta partier deltog i valdebatt i Sjundeå

Företagardebatt,. Timo Markkula (Liike nyt), Henrik Wickström (SFP), Arja Alho (SDP), Jani Méling (De gröna), Kristiina Siikala (C), Riikka Slunga-Poutsalo (Sannf), Miikka Soivio (Saml) och Esko Seppänen (V) deltog i Sjundeå företagares valpanel i onsdags. Bild: Mira Strandberg

En av de sista valdebatterna i Västnyland förde inga överraskningar med sig. Åtta partier deltog men kandidaterna var eniga i flera frågor.

Det var en rätt så enig skara riksdagskandidater som samlades till Sjundeå företagares valpanel i onsdags. Tre huvudsakliga teman behandlades: sysselsättningen, beskattningen och social- och hälsovård...