Västis känner sitt lokalsamhälle på papper och digitalt

Västisanda. Vi bygger en helt ny organisation. Hur vi kommer att jobba ska vi nu börja planera tillsammans med personalen, säger Marina Holmberg. Bild: Lina Enlund

– Trenden är att papperstidningens upplaga minskar år för år och då måste vi reagera. Men jag hoppas att våra trogna prenumeranter följer oss digitalt och läser VN på papper två dagar i veckan. VN är en viktig del av lokalsamhället i västra Nyland, säger chefredaktör Marina Holmberg.

Många förändringar sker nu på KSF Media men Marina Holmberg fortsätter som chefredaktör och nyhetschef för Västra Nyland och Hangötidningen. Då vi hörs är hon på väg att berätta om lokaltidningens framtid för Rotary i Ekenäs. Det blir säkert diskussion kring frekvensnedgången från fem till två dagar i veckan,

– Det är helt naturligt att människor reagerar. Det visar ju att man bryr sig, säger Marina Holmberg.

Nyheter varje dag

Hon säger att redaktionen nu får vänja sig vid ett nytt sätt att planera och göra tidningen.

– Vi kommer att ha snabba nyheter på webben. I appen och papperstidningen kommer vi sedan att satsa på reportagen, fördjupningar och kommentarer, säger Holmberg.

Västnylänningarna blir med andra ord inte utan Västis de dagar papperstidningen inte utkommer, nyheterna levereras i stället snabbare digitalt.

Men modellen med mycket gemensamt material för Östnyland, Hufvudstadsbladet och Västra Nyland avslutas före årsskiftet. Många har klagat över det korta projektet, men inte alla.

– Hela 30 procent av Västis prenumeranter tog 5+2 modellen VN och HBL. Jag fick en hel del positiv feedback om det. Nu blir lokaltidningen helt lokal och vi kommer säkert att erbjuda ett paket för de som också vill prenumerera på HBL, på papper och digitalt.

Printen stadigt nedåt

Digitalt har VN i dag en räckvidd på 14 700 personer digitalt i medeltal i veckan, med papper är räckvidden fortfarande 19 000 per dag. Räckvidd räknas enligt hur många personer innehållet beräknas nå.

Enligt det traditionella sättet att räkna upplaga är VN:s 8 548 ex. 2006 var upplagan ännu 10 914.

– Dippen kom 2012 och sedan dess minskar papperstidningens upplaga stadigt, och nu är det dags att vänja sig vid nya sätt att läsa nyheter, säger Holmberg.

Hon säger att VN har många uppgifter i Västnyland.

– Vi är informationskällan, plattformen för invånare och företagare att möta varandra, samtalen och berättelserna samt förstås nyheter.

Marina Holmberg ser lokaltidningens roll som navet i lokalsamhället.

– Vi bidrar till en positiv utveckling i regionen. Det händer faktiskt bra saker här nu. Ta till exempel chansen att få en logistikcentral i Koverhar för Nordstream 2 eller näringslivets och kommunernas satsning på en förgrening av datakabeln till Hangö.

Västisandan lever

På jobbet lägger den senaste tidens uppsägningar sordin på stämningen. VN ska i framtiden klara sig med 7,5 manår i redaktionen. Bland annat har man inte längre specialredaktörer för kultur och sport.

– Vi bygger en helt ny organisation. Men det betyder inte att vi slutar bevaka sport och kultur. Hur vi kommer att jobba ska vi nu börja planera tillsammans med personalen. Det finns en Västisanda som vi nog håller liv i.

Marina Holmberg är infödd Ekenäsbo och kan sin bygd. Nu går en hel del av hennes tid åt till att besöka olika föreningar, samfund och skolor som vill diskutera lokaltidningens framtid.

– Ring, jag kommer gärna, säger Västis chefredaktör.

Ägs av Konstsamfundet och ger ut fem titlar: HBL, Östnyland, Västra Nyland, Loviisan Sanomat och Hangötidningen/Hangon lehti.

Har nyss genomfört samarbetsförhandlingar som resulterat i en nedskärning med cirka 50 årsverken och en förestående stängning av tryckeriet i Mårtensdal.

Ny chefredaktör för HBL blir Susanna Ilmoni som även är ansvarig utgivare för samtliga KSF Medias titlar. Ny chefredaktör och nyhetschef för Östnyland är Helén Kurri.

Västra Nyland och Östnyland blir renodlat lokala till innehållet och erbjuder digitala nyheter sju dagar i veckan samt två dagars pappersutgivning från den 2 december. Planerade utgivningsdagar är tisdag och fredag. Prenumerationspriset är 149 euro/år.

Hangötidningen utkommer som hittills en dag i veckan.

Mer läsning