Bränder, avslag och upphävd karantän – läs 100 år gamla utdrag ur Västis

En VN-annons i VN i maj 1921. Bild: VN-arkiv

Oroligt i Egypten, ett nytt monument i Hangö och finländare som inte längre behövde sitta i karantän när de kom till Amerika. Det och mycket mera kunde man läsa i VN för 100 år sedan.

Nytt museum. Föreningen Svenska odlingens vänner i Helsinge fick för något år sedan av lantbruksrådet Bergboms arvingar emottaga en storstilad donation; föreningen erhöll nämligen Härtonäs egend...