Västerifrån ljusare

Bild: Valmet Automotive

Industrin tar fart, företagen meddelar om stora nyanställningar. Den djupaste recessionen verkar vara över.

Det börjar verka som den finländska ekonomin under det här året försiktigt håller på att förlora bottenkänningen, skrev Helsingin Sanomat i en ledare för en dryg vecka sedan.

Under den gångna veckan hördes många nyheter som stärker den gryende optimismen.

Finlands bnp växte med 0,5 procent under kvartalet juli-september jämfört med kvartalet innan.

Enligt den amerikanska tankesmedjan The Conference Board växer Finlands ekonomi i år med 0,8 procent och nästa år med 1,2 procent, men 2018 ökar takten till 2,2 procent. Då går Finland förbi både euroområdet och EU.

Conference Board säger att det framför allt är den välutbildade arbetskraften som stärker tillväxten.

Sysselsättningen förbättras, det gäller också ungdomsarbetslösheten, Arbets- och näringsministeriet antar att antalet arbetslösa under 25 år minskar med tvåtusen i år och med tretusen nästa år. Men långtidsarbetslösheten fortsätter att vara rekordhög, andelen långtidsarbetslösa är nu 35 procent.

Företagens anställningsvilja har ökat, en enkät med finländska ekonomidirektörer visar att intresset för nyanställningar nu är större än det har varit på tre år.

Det är en följd av att industriproduktionen tar fart, i september hade produktionen ökat med nästan tre procent jämfört med augusti, och orderingången ökade också med över tre procent. Den kemiska industrin leder loppet, där har produktionen ökat med nästan nio procent på ett år.

Just nu kommer det påfallande många goda företagsnyheter från västra Finland.

Meyers Åbovarv har orderböckerna fyllda för många år framåt, och anställer hela tiden ny personal.

Längre norrut längs kusten finns Valmet Automotives bilfabrik i Nystad. Fabriken har rest sig med kraft efter krisen som följde när tillverkningen av Porsche upphörde i spåren av finanskrisen 2008.

I mitten av förra veckan meddelade bilfabriken om sitt mest omfattande rekryteringsprogram hittills, Valmet Automotive behöver anställa tusen personer till för att klara av en stor och långvarig beställning för Mercedes-Benz.

NTM-centralen i Egentliga Finland beräknar att det behövs 15 000 nya industriarbetare i regionen inom de närmaste fem åren.

Längre norrut finns Nordens största energikluster i Vasaregionen, det sysselsätter över 10 000 personer. Och i Jakobstad meddelade energiföretaget St1 att man investerar 140 miljoner euro i en etanolfabrik.

Bioenergi handlar det också om i Kemi, där kinesiska Kaidi vill satsa nästan en miljard euro i ett raffinaderi för biodiesel.

Kinesiskt kapital investeras också i den planerade cellulosafabriken i Kemijärvi.

Byggandet har länge varit den enda ljusglimten i konjunkturrapporterna, men nu ser industriproduktionen ut att ta fart på bredare front.

På ett allmänt plan har förtroendet inom hela ekonomin ökat klart, både inom enskilda branscher och bland konsumenterna. Detaljhandeln har vuxit med tre procent, bilhandeln med tio procent, och handeln med bostäder har tagit sig.

Det är ändå för tidigt att säga att den långa recessionen är över, exportsiffrorna är fortfarande låga, och investeringarna borde ta fart, i synnerhet när det gäller produktionsfrämjande satsningar på maskiner och anläggningar. Det finns i alla fall flera tecken än tidigare på att vändningen till det bättre är för handen.

Men bristen på politisk stabilitet och förutsägbarhet höjer osäkerhetsfaktorerna i alla framtidsscenarier.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Mer läsning