Nämnd vill att Västankvarns skola får fortsätta – men färre personer ska jobba i Ingås skolor nästa år

Västankvarns skola stängs inte näst höst men skolnätet ska ses över när nya Kyrkfjärdens skola börjar byggas. Bild: Mira Strandberg

Nästa år görs inga ändringar i skolnätet i Ingå, om politikerna i bildnings- och välfärdsnämnden får som de vill. Däremot föreslår de att kommunen inleder samarbetsförhandlingar inom bildningssektorn för att minska utgifterna med 30 000 euro.

– Vi har inget stort behov att minska personal men vi ser ändå att det nu är bra att inleda samarbetsförhandlingar för att elevmängderna sjunker så dramatiskt, säger nämndordförande Sari Wilhola (Saml.).

– Det kan till och med hända att vi inte måste säga upp någon men vi måste se över situationen. Det är mer som en kartläggning av läget.

Målet är ändå att kommunen genom samarbetsförhandlingarna ska spara 30 000 euro. Det kan betyda att tidsbundna tjänster inte förlängs eller att personer som går i pension eller annars slutar inte ersätts.

Nya lektionstider sparar pengar

En lika stor besparing räknar bildnings- och välfärdsnämnden med att nå genom optimering av skolskjutsarna.

– Det har visat sig att om vi lite justerar på vissa skolors lektionstider så kan vi få bort en hel skolskjutslinje. Det sparar oss 30 000 euro, säger Wilhola.

Ytterligare 5 000 euro vill nämnden spara på arbetslöshetsavgifter.

Vid sitt onsdagsmöte tog nämnden ställning till en lista med alternativa sparåtgärder. Nämnden sade nej till bland annat förslagen att minska personalen inom dagvård, sänka bibliotekets anslag eller anslagen för kulturverksamhet. Nämnden ville inte heller minska på medborgarinstitutets budget, föreningsbidrag eller hobbysedlar.

– Jag är nöjd med att vårt budgetförslag påverkar invånarnas vardag och fritid rätt så lite. Också servicenivån hålls på en bra nivå, säger Wilhola.

Bildningsnämnden gick alltså inte in för att stänga Västankvarns skola nästa höst. Däremot beslutade nämnden att skolnätet ses över när byggandet av nya Kyrkfjärdens skola inleds.

Nämndens budgetförslag behandlas härnäst av kommunstyrelsen. Styrelsens första budgetbehandling är på torsdagskvällen.