Värnar minnet av veteraner

Värnar om historia. Enligt Carl-Johan Hindsberg är Frihetskrigets Södra Traditionsförenings roll att återuppliva historien och berätta vad som skett. Bild: Sarah Groop

För första gången ordnades Frihetskrigets traditionsförbunds sommardagar i Dragsvik. Drygt 200 medlemmar från olika håll i Finland besökte garnisonen och staden.

På Nylands Brigad rörde sig många civilklädda personer i lördags. Frihetskrigets traditionsförbund ordnade sina sommardagar i Dragsvik för första gången.

– Enligt mig borde vi alla känna till bakgrunden till vår självständighet. Många njuter av friheten nu, men är inte medvetna om dess pris. Därför vill vi hedra veteraner och Lottor så länge de finns bland oss, säger generalmajor Kalervo Sipi som är förbundets ordförande.

Välkommen. Generalmajor Kalervo Sipi är ordförande för Frihetskrigets traditionsförbund och tycker förbundet tagits väl emot av den lokala föreningen. Bild: Sarah Groop

Men inbördeskriget har fruktansvärda sidor också.

– Det vill vi inte dölja, men inte heller betona. Vi för fram att det finns obehagliga sidor då bröder stred mot varandra, men förbundet vill slutligen uppmärksamma hur vi klarade av att bli självständiga.

Brigaden har central roll

Olika fordon står utställda utanför underofficersskolan. Inne i hallen berättar olika trupper om vad deras roll i försvarsmakten är.

Vid ett var borden står fyra marinpionjärer.

– Vi främjar rörelse för kustjägare genom att röja minor, säger Alex Sjelvgren.

Visar. Emil Lindfors, Oskari Honkasalo, Alex Sjelvgren och Jan Skogberg är marinpionjärer. De berättade vad marinpionjärerna gör på materialutställningen i Dragsvik. Bild: Sarah Groop

– Brigadens medverkan är central och de gjorde mer än väntar, säger Carl-Johan Hindsberg som är ordförande för Frihetskrigets Södra Traditionsförening som var med och ordnade sommardagarna.

Förbundet ordnar årligen sommardagar på olika truppförband.

– Vi brukar alltid se den nuvarande situationen för försvarsmakten i samband med mötet, säger Sipi.

En av besökarna är Aki Kinnunen har varit med i förbundet i fem år och är aktiv i lokalföreningen i Österbotten. Han gick med eftersom hans farfar eller morfar dog i inbördeskriget.

– Det är svårt att säga varför jag vill delta i sommardagarna, men kanske för att träffa människor som tänker lika, säger han.

Lyfter fram svenskan

Enligt Hindsberg har besökarna varit nöjda med programmet som också innehöll en utflykt till Syndalen, en föreläsning om Nylands brigads historia och brödramiddag.

Han höll också ett tal på samma huvudfest som Jussi Niinistö. Han lyfte speciellt fram finlandssvenskarnas del i Finlands självständighet.

– Eftersom tillfället gavs berättade jag om finlanssvenskarnas roll under de svåra åren.

Två av de 32 föreningarna i Frihetskrigets traditionsförbund är svenskspråkiga.