Värna om vården och vårdarna

Bild: Lina Enlund

I framtiden är Västnyland en del av ett stort vårdområde i Nyland. Raseborgs sjukhus behövs också i framtiden.

För en dryg vecka sedan berättade regeringen att vårdreformen avancerar. Nu blir det en nedbantad vårdreform där fokus ligger på primärvården. Vårdreformen är ett sorglustigt exempel på en viktig refo...