Värna om barnets nära och kära

Bild: Mostphotos

Det är hög tid att Finland moderniserar lagen om vårdnad av barn. Bland annat ska skilsmässobarns rätt att umgås med för dem viktiga personer stärkas.

Varje år slutar cirka 13 500 äktenskap i skilsmässa. Siffran har hållits på samma nivå i 20 års tid.

I skilsmässofamiljer där det finns barn görs vanligtvis upp vårdnadsavtal med hjälp av socialmyndigheten. I fjol bekräftade socialnämnden drygt 48 000 vårdnadsavtal medan 3 200 avgjordes i tingsrätten.

Lagen om vårdnad av barn är över 30 år gammal. Mycket i samhället har förändrats sedan lagen stiftades. Familjerna ser annorlunda ut och även fostrarrollen har förändrats.

Det finns situationer, inte bara en skilsmässa, som gör att vuxna barn bryter kontakten med sina föräldrar. Samtidigt klipper de också av banden mellan sina föräldrar och deras barnbarn.

Många mor- och farföräldrar ser barnbarn som livets efterrätt. För många är det en stor sorg att inte få umgås med barnbarnen. Det är förstås ingen rättighet man kan utgå från att ska vara självklar men däremot ska barnets bästa ligga i fokus.

Många barn kan under sin uppväxt knyta starka band till en mor- eller farförälder. Och de banden ska inte klippas av som en följd av att föräldrarna bestämmer sig för att gå skilda vägar.

Hittills har det inte gått att skriva in i ett vårdnadsavtal om barnets rätt att träffa andra vuxna personer som man har en nära och viktig relation med. Det kan vara en mor- eller farförälder, annan släkting, bonusförälder ...

Det här ska det bli ändring på. I ett lagändringsförslag om vårdnaden av barn som troligtvis lämnas till statsrådet ännu den här veckan, föreslår man att barnens umgängesrätt utvidgas att gälla personer som barnet har ett särskilt starkt band till.

Det är en domstol som fastställer umgängesrätten. Det kan tyckas rigoröst att det är domstolen som ska ha sista ordet men det är för barnets bästa, alla är inte lämpliga för att umgås med barn, även om man subjektivt tycker det.

Förstås kan man alltid hoppas att relationerna inom familjen skulle vara sunda efter en separation men så är det inte alltid. Och då ska barnet inte behöva lida. Släkt och familj är viktiga beståndsdelar då barnet bygger upp sin identitet.

Syftet med lagen är att trygga en vårdnad som bygger på trygga och nära människorelationer.

Lagändringen är en del av ett av regeringen Sipiläs spetsprojekt.

En annan viktig punkt där Finland också släpat efter andra europeiska länder gäller växelvist boende. Just nu kan ett barn bara ha ett officiellt hem trots att många skilsmässofamiljer delar jämnt på vårdnaden av barnen. Det nuvarande systemet har upplevts som orättvist närmast av den förälder som endast har umgängesrätt. Efter förändringen kvarstår ändå en del praktiska problem eftersom en person endast kan ha en officiell bostadsort och det är utifrån den som till exempel skolskjutsar beviljas.

Den tredje viktiga punkten i lagförslaget är flera lagstiftningsåtgärder som mer effektivt kan förebygga föräldraalienation. Man vill införa bestämmelser som ser till att föräldrarna garanterar barnen rätt till umgänge med båda föräldrarna.

Lagändringarna ska träda i kraft nästa vår. Det är givetvis bra att lagen moderniseras och barnets rättigheter görs tydliga. Men oberoende vad som står i lagen mår en familj i vid bemärkelse aldrig bra av stridigheter. Det bästa vore om sunt förnuft fick styra, då skapar man också sunda relationer. Men om det inte lyckas så är det bra att ha en lag att falla tillbaka på.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland

Mer läsning