Värmen oroade anhörig till rekryt

Samtalsämne. En förälder till en rekryt slog alarm. Bild: Mats Engblom

Värmeböljan tvingar försvarsmakten att anpassa sin verksamhet efter den höga temperaturen, och bland annat lätta på beväringarnas klädsel. Enligt en förälder som besökte Nylands brigad på söndagen var en del av rekryterna ändå tvungna att ha på sig uniformens rock i solskenet.

Solen gassar och i början av veckan var temperaturen över 30 grader i så gott som hela Finland. På söndagen gick Meteorologiska institutet ut med en varning om mycket svår hetta som kan orsaka hälsoproblem för bland annat personer som arbetar utomhus. Som beväringar, till exempel.

En förälder till en rekryt som inledde sin militärtjänstgöring vid Nylands brigad i Dragsvik den 9 juli har kontaktat SPT och uttryckt oro för att brigaden inte verkar ta värmeböljan och de hälsorisker hettan medför på allvar. Föräldern besökte Nylands brigad på brigadens besöksdag på söndagen och var missnöjd med hur en del beväringar behandlades.

– Det handlar om detaljer som att undersergeanterna i några kompanier tydligen beordrat rekryterna att ha rockarna på sig i hettan. Många beväringar gick med t-tröja men i vissa kompanier fick man inte göra det, säger föräldern.

– Det som jag tycker var extra fånigt var att rekryterna inte fick ha vattenflaskor med sig. Att begränsa hur mycket vatten de får dricka är bara idiotiskt. De borde ju dricka så mycket som de orkar när vädret är så varmt.

Föräldern vill vara anonym för att inte orsaka problem för sitt barn som nyligen ryckt in i militären. Föräldern har inte heller kontaktat Nylands brigad för att diskuterat ärendet, och uppger att orsaken till det är att barnet inte ska "snava på det".

Undersergeanternas idé?

Enligt förälderns tolkning var det uttryckligen undersergeanterna, beväringar de också, som beordrat rekryterna att ha på sig sina rockar och förbjudit vattenflaskorna. Föräldern tycker det är en form av mobbning.

– Det var helt tydligt att undersergeanterna, som är ett steg längre i sin tjänstgöring än rekryterna, ville sätta rekryterna på plats.

– Jag vet att det kan finnas en tanke om att uppfostra pojkar till män i militären men är det någon idé att riskera ungdomarnas hälsa på det här viset?

Arvi Tavaila, kommendör för Nylands brigad, säger att försvarsmakten absolut inte vill leka med beväringarnas hälsa och att det finns riktlinjer för hur varmt väder ska tas i beaktande i verksamheten. Enligt Tavaila anpassas till exempel utbildningens påfrestningsnivå enligt temperaturen.

– Man anpassar också klädseln och använder inte hela uniformen utan bara T-tröjan, och ser till att rekryterna dricker tillräckligt. Utbildarna och cheferna påminner rekryterna om att dricka, säger Tavaila.

Alla fick dricka när de ville

Enligt föräldern som SPT talat med hade ändå vissa beväringar rocken på på söndagen. Temperaturen i Dragsvik var ungefär 25 grader. Tavaila var inte själv på plats på söndagen och konstaterar att det är svårt för honom att uttala sig om bakgrunden till beslutet.

– Om det har varit permissionsuniformen som rekryterna haft på sig, så kan jag tänka mig att tanken har varit att klä sig snyggt besöksdagen till ära. Det kan hända att man inte beaktat väderförhållandena tillräckligt och inte anpassat klädseln enligt dem. I våra riktlinjer heter det att truppen måste hållas funktionsduglig, säger brigadkommendören.

– Förstås måste jag också medge att en del av hanteringen av en sådan här värmebölja är att övervaka verksamheten. Man måste påminna personalen, men i synnerhet beväringscheferna, om våra riktlinjer och vikten av dem. Det är beväringscheferna som sköter en stor del av rekryternas praktiska utbildning.

Orsaken till att rekryterna inte bar på vattenflaskor under besöksdagen kan enligt Tavaila ha varit att någon tänkt att flaskan inte ser stilig ut i kombination med permissionsuniformen när brigaden har besök av utomstående civila. Tavaila påpekar att rekryterna fick röra sig fritt på garnisonsområdet och besöka toaletten eller gå och dricka när de ville under besöksdagen. Det var alltså inte förbjudet att dricka vatten.

Tavaila tillägger också att brigadens besöksdag inte var en del av militärutbildningen utan ett tillfälle för rekryterna att visa brigaden för sina nära och kära.

– Jag vill gärna betona att vattenflaskan alltid är med på utbildningen och att beväringarna till och med beordras skilt att dricka från den, säger han.

"Tyvärr är tanken inte alldeles obekant"

Brigadkommendör Tavaila utesluter ändå inte möjligheten att en eller flera undersergeanter velat sätta sina rekryter på plats genom att beordra dem att ha rocken på i sommarvärmen.

– Tyvärr är tanken inte alldeles obekant i och med att sådant då och då kommer fram inom försvarsmakten. Då är det på gränsen till pennalism, vilket som vi vet är förbjudet. Om det varit så, har någonting gått fel och efter det här ska vi på brigaden försöka utreda internt om det du beskriver varit en form av felaktigt maktutövande, säger Tavaila.

– Om det varit frågan om felaktig användning av makt från beväringscheferna kan det bli aktuellt med en förundersökning.

Enligt Tavaila, som betonar att han inte känner till bakgrunden till situationen, verkar det ändå som att det handlat om bristfällig anpassning till väderförhållandena snarare än om mobbning eller maktmissbruk.

Enligt Meteorologiska institutets prognos blir vädret svalare i slutet av veckan. Nylands brigad har ändå beslutat att inhibera alla konditionstest den här veckan. De marscher som utförs på fredag eller på veckoslutet är enligt Tavaila endast ungefär fyra kilometer långa och går bland annat ut på att utbilda rekryterna i att packa sin utrustning och visa korrekta handtecken i terrängen.