Värmecentral stör grannarna

Felplacerad. Värmecentralen vid Kanaltorget är enligt Frank Hoverfelt från början byggd alltför nära bostadsområden. Bild: Sofia Westerholm

Värmecentralen vid Kanaltorget i Karis väcker missnöje. Svart rök och stark lukt har lett till att invånare inte längre vill vistas utomhus.

Invånare som bor intill värmecentralen vid Kanaltorget i Karis är förbryllade. Svart rök har dagligen under de senaste veckorna vällt ut ur värmecentralens pipa.

En obehaglig lukt möter dem då de går ut och att hålla fönster och dörrar öppna är stundvis omöjligt. Nu vill de se en ändring snarast möjligt.

– Visst har det varit problem i många år, men i sommar har det blivit värre. Jag brukar vilja ha dörren öppen men det går inte längre, säger Gunnel Winsten som bor intill värmecentralen.

Winsten har sparat en tygbit som hon år 2012 torkade av sin bil med.

– Jag kom ut till en bil som var svart av sot och sparade trasan som jag torkade av bilen med. Den gången fick jag en gratis biltvätt som ursäkt, men det var också allt.

"Ingen hälsorisk"

Värmecentralen ägs av Raseborgs stads energibolag Ekenäs Energi. Vintertid är centralen i bruk hela tiden, men under somrarna fungerar den endast som en reservcentral då huvudanläggningen i Bäljars servas.

Ekenäs Energi vd Frank Hoverfelt förstår att invånarna är upprörda.

Hoverfelt säger att man från bolagets del är medveten om att det varit och fortfarande är problem med förbränningen i centralen.

– I små anläggningar som denna är styranläggningen inte så avancerad som den borde vara då centralen är placerad så nära ett bostadsområde.

Flera försök har gjorts för att förbättra förbränningsprocessen, men fortfarande klarar automationen inte av att hålla en jämn förbränning. Hoverfelt understryker ändå att utsläppen inte är farliga och att värmecentralen uppfyller alla miljökrav.

– Någon hälsorisk föreligger inte, men jag förstår folks oro och håller helt med om att värmecentralen från första början är helt felplacerad, säger Hoverfelt.

Staden har kontaktats

Invånarna intill centralen har nu kontaktat stadens miljöbyrå. Byrån gjorde på vårvintern en mätning av luftkvaliteten i området, men nu vill invånarna att en ny mätning görs. De upplever att luftkvaliteten försämrats så kraftigt på sistone att en ny mätning är nödvändig.

– Jag förstår inte hur centralen ens kan få vara i gång. Räck och husväggar är svart av sot och man känner själv i ögonen hur dålig luft här är, säger Winsten.

Att torka tvätt utomhus är även något hon varit tvungen att sluta med.

– Så här illa har det aldrig varit förut, säger hon.

Från stadens del har man gett svaret att saken nu tas upp av miljöbyrån och att man återkommer så fort den ansvariga personen är tillbaka från sin sommarsemester.

Bolaget tar lärdom

På Ekenäs Energi tar man lärdom av invånarnas missnöje. Värmecentralen kommer i framtiden att tas ur bruk eftersom den är så olämpligt placerad.

– Vi försöker stänga så fort som möjligt, men innan det är möjligt måste en ny central byggas. Jag gissar att stängning blir aktuellt tidigast om tre år, säger Hoverfelt.

Även om den slutliga stängningen dröjer vidtar bolaget nu direkta åtgärder. Under året ska förbränningsprocessen åter ses över och möjliga förbättringsarbeten göras.

– Vi tar också lärdom och undviker i fortsättningen att serva centralen i Bäljars mitt under julimånad då folk vill vara ute mest, säger Hoverfelt.

Mer läsning