Varmare klimat påverkar flyttfåglarna

Högre temperaturer, som håller vattnen isfria, har helt enkelt möjliggjort övervintring av arter som är beroende av öppet vatten.

Den senaste tiden har det varit stort fokus på klimatförändring och hur den påverkar miljön och djurlivet. Den mest studerade djurgruppen är troligen flyttfåglarna. De har utgjort ett slags modellsyst...