Världens mest integrerade region

I Norden har vi gång på gång visat att vi är starkare tillsammans. Det ska vi vara även framöver.

Det känns märkligt och fel att ha mer eller mindre stängda gränser mellan nordiska länder. För Finlands del drabbar det hårdast gränsregionerna, som Tornedalen, där gränsen aldrig tidigare varit stäng...