Världen till Västnyland

Bild: Kristoffer Åberg

Finland kommer på fjärde plats över attraktiva länder för en datacentral. Västnyland har stora potentialer för etableringar.