Världen till Västnyland

Bild: Kristoffer Åberg

Finland kommer på fjärde plats över attraktiva länder för en datacentral. Västnyland har stora potentialer för etableringar.

År 2009 köpte datajätten Google Stora Ensos nedlagda pappersfabrik i Summa i Fredrikshamn för att bygga en datacentral där. Bolagets etablering har haft stor ekonomisk påverkan i Finland. Det visar en rapport som gjorts av företaget Copenhagen Economics på uppdrag av Google. Också statsrådets kansli och Arbets- och näringsministeriet har samarbetat kring rapporten.

Rapporten visar etableringen att under åren 2009-2015 har haft en ekonomisk effekt på 660 miljoner euro och hämtat 1 600 jobb till landet.

Rapporten slutsats är att om Finland fullt lyckas förverkliga den ekonomiska nyttan av datacentraler motsvarar det 2,3 miljarder euro och 33 000 jobb på årsnivå år 2025.

Datacenterindustrin växer hela tiden. Det är en global industri. Företagen behöver säkra platser för sina etableringar. Enligt en undersökning är Finland den fjärde mest attraktiva platsen att bygga en datacentral i. Island, Norge och Schweiz kommer före Finland. Ett av Finlands trumfkort är att risken för naturkatastrofer är låg. Annat som företagen fäster uppmärksamhet på är snabba dataförbindelser, god tillgång på elektricitet.

Datakablarna C-Lion och Eastern Light går båda via Hangö. Dessutom ska den planerade Arctic Connect som går via Nordostpassagen till Asien löpa via Finland. De snabba dataförbindelserna gör Västnyland till en spelare i världen att räkna med för datacentraler.

I vår marknadsförs Hanko Data Parks på internationella mässor. Bolaget har fyra olika platser man bjuder ut åt hugade spekulanter. Två finns i Hangö och två i Raseborg. De fyra platserna är olika på flera sätt och det är en fördel. Det borde öka möjligheterna för att få en etablering till regionen.

Det är bra att Hangö och Raseborg är aktivt med i bolaget C-Fiber som driver dataprojektet. Kommunerna ska vara aktiva för det är här framtidens industri som skapar nya jobb. Undersökningar visar att i byggnadsskedet sysselsätter datacentraler lokala företagare medan verksamheten oftast sköts med personal som bolagen har eller rekryterar. Datacentralen behöver underhåll, övervakning och vakttjänster. Här har lokala företag en nisch och på så sätt skapas nya jobb lokalt. Den sysselsättande effekten kan motsvara det som ett medelstort företag har på orten.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland