Vargförening grundas på fredag

Behovet av en förening har vuxit fram efter diskussioner i Facebookgruppen "Västnylands varg observationer och diskussion". Bild: skärmavbild

I Facebookgruppen "Västnylands varg observationer och diskussion" anser man att det behövs en förening som bevakar invånarnas intressen gentemot vargen. Därför grundas föreningen Västnylands centrumvargar på fredag.

Sammankallare till det konstituerande föreningsmötet på fredag är Niklas Weckman och Mikael Ahrenberg, bägge aktiva i Facebookgruppen.

Niklas Weckman säger att den blivande föreningen blir en underavdelning till den redan existerande föreningen Taajamasusi och får det finska namnet Länsi-Uudenmaan taajamasudet.

– Exakt vad det svenska namnet blir bestäms senare, men arbetsnamnet är Västnylands centrumvargar.

Föreningens konstituerande möte hålls fredagen den 13 oktober klockan 18.30 på Borgkila i Karis. Föreningens första styrelse och ordförande ska väljas. Föreningens stadgar fastställs också. Styrelsen ska ha mellan nio och tolv medlemmar, berättar Niklas Weckman.

Facebookgruppen "Västnylands varg observationer och diskussion" är en sluten grupp.