Vargförening grundas på fredag

Behovet av en förening har vuxit fram efter diskussioner i Facebookgruppen "Västnylands varg observationer och diskussion".Bild: skärmavbild

I Facebookgruppen "Västnylands varg observationer och diskussion" anser man att det behövs en förening som bevakar invånarnas intressen gentemot vargen. Därför grundas föreningen Västnylands centrumvargar på fredag.